دکتر کاوه مردافکن مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری از ایجاد ساختار نظام شایستگی مسئولین و سیستم جامع امور اداری خبر داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری دکتر مردافکن در گفتگو با خبرنگاران گفت :با تاکیدات دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه رویکرد جدیدی را تحت عنوان تقویت ساختار سرمایه […]

دکتر کاوه مردافکن مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری از ایجاد ساختار نظام شایستگی مسئولین و سیستم جامع امور اداری خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری دکتر مردافکن در گفتگو با خبرنگاران گفت :با تاکیدات دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه رویکرد جدیدی را تحت عنوان تقویت ساختار سرمایه انسانی و ارتقاء کیفیت بهره وری و بازدهی کاری را با طراحی سیستم جامع امور اداری در دستور کار مدیریت شهری قرار داده ایم.
دکتر مرد افکن افزود:یکی از اولویتهای ما در این طرح نگهداشت و تقویت انگیزه سرمایه انسانی با افزایش رضایتمندی کار کنان ،از جمله توجه ویژه به امور معیشتی، رفاهی،و بیمه است.
مدیر کل سرمایه انسانی تصریح کرد:یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این حوزه بازنگری ،پشتیبانی،و بروز رسانی پرونده شغلی کار کنان شهرداری در راستای رفع ایرادها و کاستی های موجود و نیز ایجاد زمینه ارتقاء با توجه به شرایط احراز امتیاز بود که در دستور کار قرار گرفت.
دکتر مردافکن ادامه داد:قطعا اجرای سیستم جامع اداری باعث وحدت رویه در واحدهای مختلف مجموعه مدیریت شهری خواهد شد و از بروکراسی وقت گیر اداری و موازی کاری در انجام امور و ایجاد رضایت مندی در بین ارباب رجوع خواهد شد.
دکتر مردافکن با تاکید بر نظام شایسته سالاری در بدنه مجموعه مدیریت شهری بیان داشت:زمینه مطالعاتی و ارزیابی عملکرد برای ایجاد نظام شایستگی مسئولین در بخش های مختلف بوجود آمده تا بر اساس آن و ارزیابی شاخص های عملکرد،قابلیت‌ها و توانمندی های پرسنل مشخص و در تصمیمات کلان لحاظ خواهد شد.