اگر به مقوله ورزش از بعد قهرمانی اهمیت داده می شود تا با ایجاد زیرساخت ها و سازماندهی امکانات، استعدادها را شناسایی سپس پرورش و در نهایت هدایت نماییم، به همان میزان بلکه بیشتر اشاعه ی ورزش همگانی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

اگر به مقوله ورزش از بعد قهرمانی اهمیت داده می شود تا با ایجاد زیرساخت ها و سازماندهی امکانات، استعدادها را شناسایی سپس پرورش و در نهایت هدایت نماییم، به همان میزان بلکه بیشتر اشاعه ی ورزش همگانی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در این حوزه برنامه ریزی ها به گونه ای رقم می خورد تا امکانات جامعه به سمت تشویق خانواده ها به ورزش سوق داده شود.
ارتقاء سطح تندرستی آحاد جامعه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی دو هدف عمده در توسعه ورزش همگانی محسوب می گردد. به همین دلیل اشاعه ورزش همگانی تکلیفی است که علاوه بردستگاه متولی ورزش(وزارت ورزش و جوانان) برعهده سایر دستگا ها و نهادهای دولتی و عمومی نهاده شده تا با تمرکز امکانات و اختصاص بودجه، ضمن تشویق پرسنل خود و خانواده هایشان به ورزش، زمینه را برای گسترش فرهنگ ورزش مهیا نمایند.
هرچند پرداختن به ابعاد همگانی ورزش در همه ی رشته های ورزشی مورد توجه می باشد اما برخی رشته ها از ظرفیت بیشتری برای به عرصه آوردن آحاد جامعه برخوردار می باشند. از آنجا که سهولت انجام حرکات ورزشی به ویژه در اماکن عمومی و با حضور همه ی اعضای خانواده بدون هیچ محدودیت سنی و جنسیتی شرط مهمی برای انجام این نوع ورزش می باشد لذا رشته هایی همچون پیاده روی، کوهنوردی، دوچرخه سواری و… بیشتر از دیگر رشته ها در مرکز توجه قرار دارند!

تیراندازی یکی دیگر از رشته هایی است که به دلیل برخی ویژگی ها می تواند در برنامه های توسعه ورزش همگانی مورد توجه قرار بگیرد. جذابیت های نهفته در رشته های مختلف این ورزش بدون هیچگونه محدودیت سنی و جنسیتی می تواند خانواده ها را ساعت ها کنار یکدیگر گرد هم آورده و اوقات فراغت پُر هیجانی را برایشان فراهم نماید!
تجربه ی لحظات شاد و با نشاط در ورزش تیراندازی ظرفیت قابل اعتنایی است که می بایستی مد نظر برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان جامعه در توسعه ورزش همگانی قرار بگیرد.
از آنجا که مردم کرمانشاه به واسطه ی بیکاری، کمبود امکانات تفریحی و… در معرض انواع بیماری های روانی همچون افسردگی قرار دارند می توان با توسعه ی ورزش تیراندازی و جذب خانواده ها به سمت این رشته مفرح تا حدودی از افزایش این نوع بیماری ها جلوگیری نمود.
از طرفی با توجه به وظیفه مسئولین در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تکلیفی که بابت توسعه ی ورزش همگانی بر عهده دارند انتظار می رود ظرفیت های نهفته در ورزش تیراندازی مورد توجه مدیر ارشد استان قرار گرفته و با جلب مشارکت تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی زمینه را برای جذب خانواده های به ورزش تیراندازی فراهم نمایند.
به منظور تحقق این مهم، در گام اول می بایستی با مشارکت همه دستگاه ها(از محل بودجه ورزش) هیات تیر اندازی استان به عنوان متولی اصلی ورزش تیراندازی تجهیز شود.
خرید اسلحه به تعداد کافی و ایجاد زیرساخت های لازم به همت مسئولین صرفا خواسته یک هیات نبوده بلکه مطالبه ای در راستای توسعه ی ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی می باشد!

  • منبع خبر : چویر نیوز