شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری گلیم و گبه کرمانشاهان، اظهارکرد: طی چندسال گذشته تلاش های زیادی از سوی مسئولین قضایی استان برای به سرانجام رساندن این پرونده و پرداخت طلب شکات انجام گرفت. وی بابیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته تاکنون بخش عمده ای از […]

شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری گلیم و گبه کرمانشاهان، اظهارکرد: طی چندسال گذشته تلاش های زیادی از سوی مسئولین قضایی استان برای به سرانجام رساندن این پرونده و پرداخت طلب شکات انجام گرفت.

وی بابیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته تاکنون بخش عمده ای از طلب شکات پرداخته شد، افزود: در این مدت طی چهار مرحله ۱۲۰ میلیارد تومان پول به حساب یازده هزار و ۲۸۸ نفر از مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان واریز شد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: تمام این مالباختگان ۱۰۰ درصد سپرده اولیه خود را با کسر سودهای دریافتی که ازمتهم پرونده داشته اند، دریافت کرده اند.

وی افزود: درحال حاضر حدود ۵۰۰ نفر از شکات باقی مانده اند که طلب خود را که معادل ۲۳ میلیارد تومان است، دریافت نکرده اند.

کرمی با بیان اینکه برای پرداخت طلب باقی مالباختگان بخشی از اموال متهم طی ماه گذشته به مزایده گذاشته شد، اعلام کرد: باتوجه به اینکه برنده مزایده باید این ماه پول اموال را به حساب دستگاه قضایی واریز کند، لذا امیدوار هستیم بزودی بتوانیم بخشی دیگر از طلب مالباختگان راپرداخت کنیم.

وی تاکید کرد: اهتمام دستگاه قضایی استان به سرانجام رساندن این پرونده و پرداخت طلب تمامی مالباختگان است.