نیاز به آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای ضروری زندگی شهری شناخته می شود. از اینرو تامین، سالم سازی و انتقال آب شرب مورد نیاز شهروندان به عنوان یکی از اصلی ترین خدمات دولت می باید به بهترین شکل ممکن ارائه گردد. هر ساله در فصل تابستان شاهد افزایش چشمگیر مصرف آب […]

نیاز به آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای ضروری زندگی شهری شناخته می شود. از اینرو تامین، سالم سازی و انتقال آب شرب مورد نیاز شهروندان به عنوان یکی از اصلی ترین خدمات دولت می باید به بهترین شکل ممکن ارائه گردد.
هر ساله در فصل تابستان شاهد افزایش چشمگیر مصرف آب هستیم بنحوی که در برخی مواقع با قطعی و یا افت فشار مواجه می گردیم. هرچند عدم قطعی آب انتظار بجایی از سوی شهروندان تلقی می شود اما با توجه به افزایش غیر معمول مصرف تا سه برابر شرایط عادی و تحمیل بار مضاعف به شبکه انتقالی که به گفته مدیرعامل آبفا ۴۵ درصد آن فرسوده است قطعی های مقطعی اجتناب ناپذیر می نماید. خصوصا آنکه بخشی از این افت فشار و یا قطعی ناشی از استفاده غیر مجاز و انشعاب های پشت کنتور می باشد.
با این توصیف می توان به زحمات شبانه روزی و بدون چشمداشت پرسنل آبفا برای حفظ سطح مطلوب خدمات آبرسانی آنهم در شرایط پیک مصرف پی برد.
لذا صرفه جویی در مصرف آب و پرهیز از مصرف نابجا شاید کمترین کاری باشد که هر شهروندی می تواند برای قدردانی از تلاش های صادقانه سربازان خط مقدم خدمت رسانی انجام دهد.

م . بستار