با ورود تدریجی و قطره چکانی واکسن کرونا و پس از تردیدهای اولیه نسبت به نوع روسی و چینی آن حالا دیگر توجه جامعه از آمار مبتلایان و فوتی های کرونا به تعداد دز واکسن تزریقی معطوف شده است. اینکه چه افراد و گروه های اجتماعی می بایستی در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند از […]

با ورود تدریجی و قطره چکانی واکسن کرونا و پس از تردیدهای اولیه نسبت به نوع روسی و چینی آن حالا دیگر توجه جامعه از آمار مبتلایان و فوتی های کرونا به تعداد دز واکسن تزریقی معطوف شده است. اینکه چه افراد و گروه های اجتماعی می بایستی در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند از بحث های کارشناسی تا اظهار نظرهای هیجانی بحث داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی است.
اما آنچه درحال اجرا می باشد اولویت بندی افراد بر اساس سند ملی واکسیناسیون مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا است، بر اساس این سند جامعه هدف دریافت واکسن کرونا بر چهار گروه یا اولویت تقسیم گردیده که در صدر آن کادر بهداشتئ و درمان قرار دارند، افراد مسن بالای ۸۰ سال و بیماران خاص در اولویت بعدی دریافت واکسن قرار گرفته اند و در ادامه گروه های خاص شغلی و بقیه افراد جامعه را شامل می گردد.
در رابطه با گروه نخست یا همان کادر درمان درمیان کارشناسان و افکار عمومی اتفاق نظر وجود دارد چرا که شرایط کاری این افراد تزریق واکسن را توجیه پذیر بلکه ضروری می نماید اما درخصوص سایر گروه ها و اولویت بندی صورت گرفته می توان ایراداتی را وارد دانست و انتظار می رود تصمیم گیرندگان نکته نظرات مطروحه را مورد توجه قرار داده و در صورت تشخیص اهمیت آن در اولویت قرار بدهند.
در این راستا در کنار افراد دارای شغل های با ریسک بالا مانند مامورین نیروی انتظامی و… می توان به خانواده های افراد دارای بیماری خاص و معلولیت(جانبازان) نیز اشاره نمود. با توجه به نیاز این قشر به پرستار و اینکه عموما خانوده ها این مهم را برعهده دارند دریافت واکسن برای اعضای خانواده این افراد برابر با خودشان ضرورت می یابد چرا که ابتلای هر عضوی از خانواده یک بیمار خاص یا جانباز به کرونا می تواند منجر به حذف خدمات مراقبتی و درنتیجه دردسر فرد بیمار گردد.
لحاظ چنین اولویت هایی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت موجب کاهش اضطراب ناشی از شیوع کرونا و بازگشت آرامش به بخش های مختلف جامعه می گردد.