شهردار کرمانشاه از لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار در کرمانشاه و مشارکت شهروندان خبر داد.

شهردار کرمانشاه از لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار در کرمانشاه و مشارکت شهروندان خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، نادر نوروزی در جلسه سرمایه‌گذاری ضمن تاکید بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار در چهارچوب قوانین، اظهار کرد: در کنار این امر، می‌توان از ظرفیت مشارکت مردمی نیز بهره برد.

وی افزود: مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌گذار ۲ محور مهم در کسب درآمد پایدار شهری است، در حوزه مدیریت شهری باید به دنبال تقویت اقتصاد شهری باشیم که ایجاد انگیزه برای حضور سرمایه‌گذار یکی از روش‌های موثر است.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: امروزه استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذارها برای بهبود و ارتقای وضعیت شهری از موضوعات مورد توجه مدیران، کارشناسان و برنامه‌ریزان است.

وی تاکید کرد: ما همواره از محیطی که در آن زندگی می‌کنیم تاثیر می‌پذیریم و از سوی دیگر بر آن تاثیر می‌گذاریم، این تعاملات در محیط شهری به‌ وجود می‌آید، یک شهر و اجزای آن که هر روزه در حال تردد در آن هستیم به دست شهروندان ساخته می‌شود و شرایطی که در محیط ما وجود دارد بر کیفیت رفتار ما اثرگذار است.

نوروزی ادامه داد: بنابراین بحث هنر و نگاه هنرمندانه در مباحث منظر و سیمای شهری باید بیش از همه چیز مورد توجه قرار گیرد، مانند یادمان‌ها، مجسمه‌ها، تزئینات و نقاشی‌های دیواری و همچنین رنگ‌هایی که در کالبد شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گفتنی است در این جلسه آخرین روند پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهر کرمانشاه در بخش‌های تجاری، فرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه