مجمع انتخاباتی هیات نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه برگزار گردید. به گزارش سرویس ورزشی چویر نیوز مجمع انتخاباتی هیات نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه با حضور محمد حیدریان ریاست فدراسیون، صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان و سایر اعضای مجمع تشکیل شد. در این دوره از مجمع انتخاباتی چهار نفر کاندیدای پُست ریاست […]

مجمع انتخاباتی هیات نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه برگزار گردید.
به گزارش سرویس ورزشی چویر نیوز مجمع انتخاباتی هیات نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه با حضور محمد حیدریان ریاست فدراسیون، صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان و سایر اعضای مجمع تشکیل شد.
در این دوره از مجمع انتخاباتی چهار نفر کاندیدای پُست ریاست هیات نجات غریق و غواصی استان بودند که از این میان قاضی شهاب هنرجو با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع(۱۸ رای از ۲۷ رای ممکن) برای یک دوره چهار ساله به ریاست این هیات انتخاب گردید.
شهاب هنرجو که فاقد هرگونه سابقه ای در عرصه نجات غریقی و غواصی می باشد توانست با رایزنی های صورت گرفته اعتماد اعضای مجمع را جلب و بالاتر از رقبایی که از پیشکسوتان و افتخارآفرینان این عرصه بودند بر مسند ریاست هیات تکیه زند.
هنرجو بنابر ادعاهایی که در حضور اعضای مجمع مطرح نمود آمده تا با ایجاد هم افزایی در میان ناجیان غریق استان مشکلات عدیده این قشر را حل و کشتی شکسته نجات غریقی استان را در دوران پسا کرونا به ساحل امن هدایت نماید.
اینکه این قاضی ماجراجو بتواند بر ادعاهایش صحه گذاشته و مطالبات ناجیان استان را حُکم بر عدالت بدهد به کمی صبر و حوصله محتاج است!
م . بستار
عکس از: مهدی حشمتی