به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کرمانشاه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد های ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی گفت: این محدودیت ها شامل: پلیس راه بیستون، کرمانشاه پلیس راه عین الکی پلیس راه قزانچی کمربندی شرقی(محل ورودی هلشی به کرمانشاه و بلعکس) ابتدای ورودی سراب نیلوفر […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کرمانشاه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد های ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی گفت: این محدودیت ها شامل:
پلیس راه بیستون، کرمانشاه
پلیس راه عین الکی
پلیس راه قزانچی
کمربندی شرقی(محل ورودی هلشی به کرمانشاه و بلعکس)
ابتدای ورودی سراب نیلوفر است.

وی در ادامه افزود این محدودیت ها شامل تردد خودرو های شخصی با پلاک های غیر بومی جهت ورود در سطح شهر کرمانشاه پیش بینی شده است.