در روز پنج شنبه دکتر سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور در دفتر بازرسی مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کرمانشاه پاسخگوی درخواست های مردمی خواهند بود. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، فردا پنج شنبه ششم آذرماه ،از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ ظهر ، دکتر سلیم خانی […]

در روز پنج شنبه دکتر سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور در دفتر بازرسی مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کرمانشاه پاسخگوی درخواست های مردمی خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، فردا پنج شنبه ششم آذرماه ،از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ ظهر ، دکتر سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور در دفتر بازرسی مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کرمانشاه از طریق تلفن ۱۱۱ پاسخگوی درخواست ها و شکایت مردمی خواهند بود.