یکی از عواملی که باعث ایجاد فرصت های اشتغال زایی و پیشبرد صنعت سبز می شود توسعه پایدار گردشگری است که می‌شود از آن در کلیه فضاها و مکان های مربوطه استفاده کرد، چرا که محیط گردشگری یکی از پرکاربردترین محیط هایی است که علاوه بر ایجاد یک فضای تفریحی و گردشی از آن می‌توان […]

یکی از عواملی که باعث ایجاد فرصت های اشتغال زایی و پیشبرد صنعت سبز می شود توسعه پایدار گردشگری است که می‌شود از آن در کلیه فضاها و مکان های مربوطه استفاده کرد، چرا که محیط گردشگری یکی از پرکاربردترین محیط هایی است که علاوه بر ایجاد یک فضای تفریحی و گردشی از آن می‌توان در جنبه درآمدزایی به خلق ایده های نو بهره‌مند شد.
در این خصوص باید با برنامه ریزی عمل کرد تا در سیاه چاله عدم مدیریت صحیح گرفتار نشود چرا که همانطور که توسعه آن با عکس ایجاد فرصت می شود عدم برنامه‌ریزی صحیح ، آن را به یک تهدید تبدیل می‌کند. با یک برنامه ریزی صحیح می توان از منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی استفاده کرد.
با توجه به طیف کاربری های متنوع در زمینه گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب زمینه آسایش و رضایت گردشگران را به همراه آورد. ارتباط محیط زیست و گردشگری ارتباط همسویی است که با برنامه ریزی صحیح می توان هر دو جنبه آن را در راستای توسعه پایدار سوق داد. با توجه به اصول همزیستی با محیط زیست می توان از آن در جهت گردشگری با حفظ پتانسیل های آن بهره مند شد. ایجاد اقامتگاه ها، حمل و نقل، مکان های تفریحی، فرهنگی و ورزشی، خدمات پشتیبانی گردشگری همگی باید با اصول و برنامه ریزی باشد.
گردشگری با طیف گسترده ای از آثار زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کاربردی از جمله عوامل اثر گذار بر آن است. تعریف، استقرار و کنترل و ساماندهی این فعالیت ها و کاربری ها در منطقه و پایداری محیط تاثیر بسزایی خواهد داشت.
یاداشتی از : س. زارعی