مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: فوتی‌های ناشی از حوادث کار در استان کرمانشاه طی هفت ماه ابتدای امسال افزایش یافته است. سلیم خانی در گفت‌وگو با چویر نیوز اظهار داشت: در هفت ماهه امسال ۲۴ نفر شامل یک زن و ۲۳ مرد بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده […]

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: فوتی‌های ناشی از حوادث کار در استان کرمانشاه طی هفت ماه ابتدای امسال افزایش یافته است.
سلیم خانی در گفت‌وگو با چویر نیوز اظهار داشت: در هفت ماهه امسال ۲۴ نفر شامل یک زن و ۲۳ مرد بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مورد معاینه قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار متوفیان ۲۳ نفر شامل یک زن و ۲۲ مرد بود افزایش داشته است.

خانی گفت: همچنین در هفت ماهه امسال آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با ۳۴۷ مورد شامل پنج زن و ۳۴۲ مرد نسبت به هفت ماهه سال ۱۳۹۹ که ۳۹۲ مورد شامل ۱۱ زن و ۳۸۱ مرد بوده، کاهش داشته است.

وی افزود: سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و همواره نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه عنوان کرد: در هفت ماهه امسال نیز ۱۵ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند.

خانی گفت: پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، برق گرفتگی و سوختگی در رتبه‌های بعدی دلایل مرگ در حوادث کار قرار گرفته است.