دومسئله ای اساسی که زندگی مردم کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داده و موجب رنج شهروندان کرمانشاهی شده و هزینه های مضاعفی(مادی و غیر مادی) به زندگی مردم این دیار افزوده است. این رنج ها به زندگی مردمی بار شده که دولتمردان به هنگام نیاز آنها را ولی نعمت خود می‌خوانند و در سخنرانی هایشان خود را خادم و خدمتگزار آنها می‌خوانند!

دومسئله ای اساسی که زندگی مردم کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داده و موجب رنج شهروندان کرمانشاهی شده و هزینه های مضاعفی(مادی و غیر مادی) به زندگی مردم این دیار افزوده است.
این رنج ها به زندگی مردمی بار شده که دولتمردان به هنگام نیاز آنها را ولی نعمت خود می‌خوانند و در سخنرانی هایشان خود را خادم و خدمتگزار آنها می‌خوانند!

نمایندگان‌ مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهرکرمانشاه این مردم را متصف به صفات و فضائلی می‌کنند که هر شهروندی از شنیدنش به ذوق می آید به خود می‌بالد وحتی اگر فاقد این صفات و فضیلت‌ها باشد
می‌کوشد تا از آن‌پس آن فضیلتها را کسب کند و بقول معروف آدم حسابی شود تا شایسته خدمات و وعده وعیدهایی که آنها می‌دهند گردد و حرف نماینده ‌
در این رابطه خدای ناخواسته دروغ از آب در نیاید

آن محترمان علاوه بر این، وعده و وعیدهای دیگر نیز همچنان در طول دوره نمایندگی به مردم می‌دهند که برای این مردم شریف انجام دهند

البته نمی‌گویم خدای ناخواسته وعده هایشان دروغ است بلکه برخی موانع موجب عدم تحقق خواسته های آنان می‌شود که از قبل قادر به پیش بینی آنها نیستند!

مسئولین و مجریان که عمده آنها را مدیران ادارات کل تشکیل می‌دهند هنگام سخنرانی هایشان اکثریت قریب باتفاق بلکه همه آنها مردم را ولی نعمت خود می‌دانند وخود را خدمتگزار مردم غیور این دیار کهن و قهرمان پرور می‌دانند و قول می‌دهند کارهای سودمندی برای مردم انجام دهند کارهایی که بر زندگی آنها چنان تاثیری بگذارد که زندگی‌شان را زیر و رو کند و از زندگی در سایه مدیریت آنها لذت ببرند

و اما دو موضوعی که مردم این شهر را رنج می‌دهد:
مشکل اول تراکم و تمرکز خدمات پزشکی در مرکز شهر یعنی پارکینگ‌شهرداری و حومه است و دومی تعریض خیابان مدرس است که اولی موجب بیشترشدن مشکل دومی است!
ما در این جا به مشکل اول یعنی تراکم وتمرکز خدمات پزشکی می‌پردازیم
خدمات پزشکی که مورد نیاز همه مردم شهر می باشد اکنون عمدتا در یک ناحیه متمرکز شده ‌و دسترسی به آن برای اکثر افراد که عمدتا در شهرک‌ها و حاشیه شهرمستقر هستند وقت گیر، هزینه بر و اعصاب خرد کن می باشد.
مشکل آنچنان شفاف و مشهود است که‌نیاز چندانی به تشریح آن نیست اگر هر کرمانشاهی حد اقل یکبار برای درمان به این ناحیه مراجعه کرده
باشد با گو شت و پوست، اعصاب، وقت و پول خود آنرا درک‌ و لمس کرده است.
این مشکل البته برای جانبازان بویژه جانبازان ۷۰درصد مشهود تر، مشکل تر و مشکل آفرین تر است به چند جهت :
اول آنکه برای مراجعه به محل مورد اشاره و برای جابجایی نیاز به وسایل ویژه و حداقل دو نفر همراه دارند

دوم اینکه اغلب مطب‌ها، رادیولوژی ها، عکسبرداری ها و داروخانه ها علاوه بر ازدحام جمعیت فاقد امکانات مورد نیاز رفت و آمد جانبازان ۷۰درصد مانند رمپ و آسانسور مناسب و…می باشند ضمن آنکه اغلب آسانسورها جوابگوی مراجعین عادی نمی‌باشند واگر هم باشند ازدحام جمعیت اجازه استفاده توسط سایر مراجعین به جانبازان داده نمی‌شود

سوم نوبت های چند ماهه و بعضاً یکساله که مطب‌ها به بیماران می‌دهند هرچند این معضل برای همه بیماران وجود دارد و این خود نقصانی است در نظام خدمات دهی پزشکی لیکن از آنجا که جانبازان ۷۰درصد دارای وضعیت ویژه جسمی و روحی می باشند به درازا کشیدن نوبت ویزیت پزشک قطعاً مشکلات عدیده ای بر مشکلات آنها می افزاید

چهارم در نوبت ایستادن جانبازان ۷۰درصد در مطب‌های پزشکی هنگام ویزیت
جانبازان بدلیل وضعیت خاص جسمی و روحی توان چند ساعت در نوبت ماندن و یکجا نشستن را ندارند زیرا آنها هر ساعت نیاز به یک کار پیدا می کنند مانند استفاده از دستشویی، مصرف داروی ویژه، استراحت اجباری و…..
ضمن آنکه این معطلی آنها را دچار مشکل کرده و جسم و روحشان را آزار میدهد و لازم است جانبازان ۷۰درصد به محض مراجعه ویزیت شوند

ناگفته نماند که تاکنون هیچ مسئولی مشکلات فوق را اعم از پراکنش خدمات پزشکی در سطح شهر و مشکلات مراجعه جانبازان برای استفاده از خدمات پزشکی حل نکرده
در پایان امید می‌رود که استاندار ولایی و بومی و دلسوز جناب آقای امیری مقدم که بر مشکلات همشهریان و همرزمانش اشراف کامل دارد و همچنین نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی با خواندن این نوشتار و این رنجنامه نسبت به رفع مشکلات فوق اقدام نموده که این باقیات صالحات بوده و یادگاری ارزشمند از دوران خدمت مقدسشان برای خود، مردم و جامعه ایثارگری است که همواره دعا گوی آن عزیزان خواهند بود

جلال مهدوی نیا جانباز ۷۰درصد

  • منبع خبر : چویرنیوز