ورزش چه در ابعاد همگانی و یا قهرمانی از چنان ظرفیت عظیمی برخوردار است که می تواند علاوه بر ایجاد شور و نشاط، جامعه را در مسیر توسعه پیش براند.

ورزش چه در ابعاد همگانی و یا قهرمانی از چنان ظرفیت عظیمی برخوردار است که می تواند علاوه بر ایجاد شور و نشاط، جامعه را در مسیر توسعه پیش براند.
الگو سازی از قهرمانان ورزشی و پیشکسوتان این عرصه نه تنها میل به پیشرفت را در نسل جوان ایجاد می نماید، بلکه افراد را در مسیر جامعه پذیر شدن هدایت می کند.
در مجموع تاثیرگذاری ورزش در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنچنان مبرهن و واضح است که دولت ها ناگزیر به فراهم نمودن شرایط گسترش ورزش در جامعه به ویژه در میان نسل جوان می باشند.

با توجه به شرح وظایف، اهداف و رسالت صدا و سیما شبکه های تلویزیونی استانی به عنوان سازمان دوم رسانه ملی وظیفه ی خطیر اطلاع رسانی، آموزش همگانی و فرهنگ سازی را بر عهده دارند که با توجه به سیاست تمرکز زدایی به منظور پاسخگویی دقیق تر به نیازهای جامعه انتظار می رود شبکه ی استانی زاگرس در چارچوب رسالت محوله رویکرد فعال تری نسبت به حوزه ورزش در استان داشته باشد.
این شبکه با پوشش اخبار و رویدادهای ورزشی استان می تواند بر رسالت خود مبنی بر ترویج روح امید و نشاط در جامعه جامه عمل بپوشاند.
پخش اخبار ورزشی ضمن اطلاع رسانی، انگیزه ورزشکار و اشتیاق مخاطب را با هم برمی انگیزد و چه از این بهتر برای ایجاد نشاط اجتماعی که سیمای مرکز کرمانشاه آنرا نادیده گرفته است!
از طرفی با توجه به خیل عظیم علاقمندان به ورزش، سیمای مرکز استان می تواند با پخش اخبار ورزشی میزان مخاطبین خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
از اینرو درخواست مدیرکل ورزش و جوانان استان مبنی بر پخش مجدد اخبار ورزشی به منظور حمایت و ایجاد انگیزه در ورزشکاران استان خواسته ای به حق، الزامی و البته مورد حمایت جامعه ی شهروندی بوده که پیگیری و راه اندازی آن به عنوان یک مطالبه می بایستی مد نظر مدیران شبکه زاگرس قرار بگیرد.

  • منبع خبر : چویرنیوز