ناصر حسینی سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه در جریان بازدید از پروژه های گازرسانی به محورسرفیروزآباد کرمانشاه عنوان نمود مشکلات معارضین محلی نباید باعث وقفه در اجرای پروژه ها گردد.

ناصر حسینی سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه در جریان بازدید از پروژه های گازرسانی به محورسرفیروزآباد کرمانشاه عنوان نمود مشکلات معارضین محلی نباید باعث وقفه در اجرای پروژه ها گردد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه ناصر حسینی سرپرست گاز استان ضمن باز دید میدانی از پروژه های بخش سرفیروزآباد کرمانشاه و دریافت آخرین گزارش پیشرفت پروژه های مذکور از نماینده کارفرما و پیمانکاران مربوطه ، دستورات لازم به منظور تسریع در انجام کارهای باقیمانده بر اساس برنامه زمانبندی را ابلاغ نمود.
لازم به ذکر است بخش سرفیروز آباد کرمانشاه در حال حاضر ۱۸۰ روستای قابل گازرسانی دارد که هم اکنون ۶۹ روستا به تعداد ۲۴۰۶ خانوار معادل ۴۶ درصد گازدار وکارگازرسانی به۸۱ روستا معادل۳۶ درصد خانوارها توسط دو پیمانکار دردست اجرا است که از پیشرفت های ۵۶ و ۷۱ درصد برخوردار می باشند

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه