رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در دومین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی منابع طبیعی پایدار و جهش تولید گفت؛ استفاده از منابع طبیعی یکی از اساسی ترین بخش ها در تحقق جهش تولید است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، دکتر علی سلاجغه با قدردانی از […]

رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در دومین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی منابع طبیعی پایدار و جهش تولید گفت؛ استفاده از منابع طبیعی یکی از اساسی ترین بخش ها در تحقق جهش تولید است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، دکتر علی سلاجغه با قدردانی از سازمان جهاد کشاورزی استان و برگزاری نشست تخصصی منابع طبیعی پایدار و جهش تولید افزود؛ استفاده انسان از منابع طبیعی بایستی بر اساس حفظ و پایداری منابع طبیعی باشد.
وی با بیان اینکه جایگاه منابع طبیعی در تحقق جهش تولید ویژه است افزود؛ ظرفیت های منابع طبیعی فوق العاده و استثنایی است.
وی سپس با اشاره به اینکه در آموزه های دینی بر استفاده درست از منابع طبیعی تاکید شده است خاطرنشان نمود؛ منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ماست لذا بهره برداری درست از آن بسیار اهمیت می یابد.
وی گفت؛ در حفظ و حراست منابع طبیعی بایستی از علم روز بهره ببریم وجلوگیری از سیلابها، ریزگردها و نشستهای اراضی، احیای سفره های آب زیر زمینی و … از اقدامات جهت حفظ منابع طبیعی است.
وی در ادامه به چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و بلایای انسانی و طبیعی و… پرداخت و راهکارهای علمی روز دنیا را در جهت منابع طبیعی پایدار عنوان نمود.