به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شهرداری کرمانشاه، میز خدمت و ارتباطات مردمی دستگاه های تابعه وزارت کشور در استان کرمانشاه با حضور دکتر علی طالبی رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور و نماینده تام الاختیار وزیر در سفر های استانی برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شهرداری کرمانشاه، میز خدمت و ارتباطات مردمی دستگاه های تابعه وزارت کشور در استان کرمانشاه با حضور دکتر علی طالبی رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور و نماینده تام الاختیار وزیر در سفر های استانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش فرخی معاون بازرسی وزارت کشور، علیئی معاون بازرسی استانداری کرمانشاه و مجتبی شرفی مدیر کل بازرسی شهرداری کرمانشاه، معاونین شهردار و نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله ثبت احوال، امور روستایی، دفتر فنی و دفتر شهری استانداری در طی دو روز چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ به درخواست های مردمی رسیدگی کردند.

در این میز خدمت علی طالبی، نماینده تام الاختیار وزیر کشور رو در رو با مردم به مشکلات و مسائل شهروندان کرمانشاهی رسیدگی کرد.

بیشترین درخواست ها مربوط به تبدیل وضعیت نیرو های شرکتی شهرداری کرمانشاه از نوین ۲ به نوین ۱ و رفع اختلاف پرداخت بین آنها،پ رداخت اضافه کاری به شرکت بازیافت، تسریع در تبدیل وضعیت ها، تسریع در ارائه خدمات عمومی همچون جدول گذاری و آسفالت در روستاها و دهیاری های تابعه بوده است.

بعد از ثبت این درخواست ها در سامانه ۱۱۱،کد پیگیری به شماره همراه متعلق به در خواست کننده ارسال و ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه