مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴٠۲ تا پایان آذرماه در کل استان بیش از ۸ هزار علمک گاز نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴٠۲ تا پایان آذرماه در کل استان بیش از ۸ هزار علمک گاز نصب شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، ناصر حسینی ضمن بیان مطلب فوق، افزود: از این تعداد یک هزار و ۵۰۰ علمک در بخش شهری و ۶هزار و ۶۳۳ علمک در بخش روستایی نصب شده است.

وی گفت: نصب این تعداد علمک زمینه جذب ۲۰ هزار و ۲۸ مشترک جدید در استان را فراهم ساخته که ۱۲ هزار و ۷۹۱ مشترک در بخش شهری و ۷هزار و ۲۳۷ مشترک در بخش روستایی بوده است.

وی بیان داشت: همچنین در این راستا ۴۳۶ کیلومتر شبکه گذاری انجام شده که ۴۷ کیلومتر آن در بخش شهری و ۳۸۹ کیلومتر نیز در بخش روستایی بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه ابراز کرد: تا کنون، در کل استان ۳۰۰هزارو ۳۰۳ علمک نصب شده که ۱۹۱هزار ۴۳۶ مورد در بخش شهری و ۱۰۸هزار و ۸۶۷ مورد در بخش روستایی نصب شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه