به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ «نشست نظامی پژوهى» با محوریت ادبیات فارسى، پیوندهای تاثیرگذار آن با شعر و ادب پارسى در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با حضور کارمندان این اداره برگزار شد. در این نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامى به […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ «نشست نظامی پژوهى» با محوریت ادبیات فارسى، پیوندهای تاثیرگذار آن با شعر و ادب پارسى در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با حضور کارمندان این اداره برگزار شد.

در این نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامى به تشریح موضوعات «تاثیر فرهنگ مادری نظامی بر خسرو و شیرین و هفت پیکر»، «سروده های فارسی نظامی» و اشعار لیلی و مجنون» پرداخت و با اشاره به اشعار فارسى این شاعر نامى ایرانى گفت ؛ نظامى متعلق به همه ى مردم جهان است
بهرام فاضلی گفت: در جهان کنونى با پیشرفت فن آورى هاى نوین و علم ارتباطات و جهانى شدن که باعث درنوردیدن همه ى مرزها شده است نظامى متعلق به همه ى مردم جهان است .

وی ادامه داد: نظامی یکی از شعرای بزرگ جهان و دارای اندیشه‌ای جهانی است و آثار ارزشمندی برای ما به جا گذاشته و در دنیا نیز دارای مقلّدان زیادی است و مخاطبانی با سلیقه‌‌‌های متفاوت در جهان دارد و بر این اساس پژوهش در آثار نظامی می تواند به دستاوردهای قابل توجهی منتج شود.

نظامی در اشعارخود به زبان کردی اشاره می کند که مادرش کُرد است، خانای قبادی در اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم یکی از بزرگترین مشاهیر منطقه اورامانات بوده و آثار خمسه نظامی را به کُردی ترجمه کرده است و این ظرفیت بسیار قابل توجهی برای اثبات ایرانی بودن نظامی است و نشان از تعلق خاطر و عمق نفوذ نظامی در تمام مناطق ایران و به ویژه منطقه کُرد دارد.