معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از شناسایی و رفع خطر نقاط حادثه خیز معابر شهری در کرمانشاه خبر داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه دکتر محسن ارجمندی اظهار داشت: با توجه به تعداد بسیار بالای تصادفات و حوادث رانندگی در سطح شهر کرمانشاه در سال ۹۸ معاونت حمل […]

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از شناسایی و رفع خطر نقاط حادثه خیز معابر شهری در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه دکتر محسن ارجمندی اظهار داشت: با توجه به تعداد بسیار بالای تصادفات و حوادث رانندگی در سطح شهر کرمانشاه در سال ۹۸ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه بطور ویژه به بررسی علل وقوع این حوادث و ارائه راهکارهای کاهش ریسک تصادفات در این نقاط پرداخت.

وی ادامه داد: بدین منظور آمار و اطلاعات تلفات حوادث رانندگی شهر کرمانشاه درسال گذشته از پلیس راهور کرمانشاه اخذ و طبق روش های استاندارد تحلیل تصادفات و بر اساس میزان تصادفات و مکان های وقوع حادثه، نقاط حادثه خیز شهر کرمانشاه شناسایی شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: پس از شناسایی نقاط حادثه خیز و با استفاده از دانش و تجارب کارشناسان حوزه ترافیک این معاونت آمار ها و داده های موجود بررسی و تجزیه و تحلیل شد و در جلسات متعدد کارشناسی و در جلسه شورای ترافیک شهر کرمانشاه ، راهکارهای کاهش خطر وقوع تصادفات در این نقاط مصوب شد.

ارجمندی با اشاره به اهمیت ایمنی در حمل و نقل و حفظ سلامت جامعه شهروندان گفت: در طرح شناسایی و رفع خطر در نقاط حادثه خیز سه برنامه مهم با توجه به موقعیت حوادث و علل وقوع تصادفات در آنها ارائه شد.

وی افزود: راهکارهای ارائه شده در سه زمینه آرام سازی ترافیک، اصلاح هندسی و احداث پل عابر و نرده کشی بودند که در هر نقطه با توجه به علت وقوع حوادث راهکارهایی ارائه گردید.
و ادامه داد: عملیات آرام سازی این نقاط از طریق نصب تجهیزات مانند استاپر، سرعت گیر، علائم اخباری و نوشتاری، تابلو های راهنمایی و رانندگی و تابلوهای راهنمای مسیر در حال انجام است.

ارجمندی گفت: در روز گذشته عملیات آرام سازی ترافیک در نقاط حادثه خیز بزرگراه شهید سلیمانی انجام شد و در ادامه در روزهای آتی سایر نقاط به صورت معبری آرام سازی و پس از پایان عملیات آرام سازی اصلاحات هندسی لازم انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: عدم استفاده از پل عابر پیاده در معابر شهری یکی دیگر از علل های ایجاد حادثه در شهر کرمانشاه است که باید در خصوص اصلاح الگوی رفتار شهروندی و تشویق شهروندان برای استفاده از پل عابرپیاده و کم شدن حوادث و تصادفات به این دلیل تلاش کرد.