نشست هم اندیشی جمعی از فعالین اجتماعی و رسانه ای کرمانشاه با دکتر محمد رشیدی نماینده مجلس شورای اسلامی در محل دفتر ارتباطات مردمی این نماینده برگزار گردید. به گزارش چویر نیوز دکتر محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از برگزاری چنین نشست هایی اظهار نمود: موافق برگزاری نشست با […]

نشست هم اندیشی جمعی از فعالین اجتماعی و رسانه ای کرمانشاه با دکتر محمد رشیدی نماینده مجلس شورای اسلامی در محل دفتر ارتباطات مردمی این نماینده برگزار گردید.
به گزارش چویر نیوز دکتر محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از برگزاری چنین نشست هایی اظهار نمود: موافق برگزاری نشست با گروه های مختلف جامعه از جمله منتقدین هستم و بارها از منتقدین برای گفتگو دعوت به عمل آورده ام.
محمد رشیدی اظهار نمود: نقد نشانه عقل و رشد هر جامعه ای است و منتقد فرد دغدغه مندی است که عاشق جامعه اش هست.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش افزود: شاید آنطور که وظیفه ی نمایندگی ام بوده عمل نکرده باشم اما خدا می داند که در انجام وظایف نمایندگی کم نمی گذارم.
در ادامه هر یک از حاضرین به بیان دیدگاه های خود در خصوص مسائل و مشکلات کرمانشاه پرداختند.