جامعه در مواجهه با اپیدمی های بزرگ نیازمند استفاده از پروتکل های واحدی است که در بخش های گوناگون و از سوی شهروندان لازم الاجرا می باشد. لازمه ی موفقیت این پروتکل ها وحدت رویه در سطوح تصمیم سازی و پذیرش حداکثری در سایه مشارکت اجتماعی شهروندان می باشد. در این میان بی اعتمادی شهروندان […]

جامعه در مواجهه با اپیدمی های بزرگ نیازمند استفاده از پروتکل های واحدی است که در بخش های گوناگون و از سوی شهروندان لازم الاجرا می باشد.
لازمه ی موفقیت این پروتکل ها وحدت رویه در سطوح تصمیم سازی و پذیرش حداکثری در سایه مشارکت اجتماعی شهروندان می باشد.
در این میان بی اعتمادی شهروندان برآمده از غیر شفاف بودن مسئولین و بی اعتنایی شان ناشی از مسئولیت ناپذیر بودنشان می باشد.
برای بخش نخست دور کردن ملاحظات سیاسی و تجمیع تصمیم سازی ها در مدیریتی واحد و در بخش دوم پذیرش اصل مسئولیت پذیری اجتماعی از سوی تک تک شهروندان ضرورت دارد.
مسئولیت پذیری اجتماعی عامل پیوند دهنده جامعه بوده و موجب کاهش هزینه های اجتماعی می گردد که در این صورت احساس امنیت اجتماعی بالا رفته و در سایه هم افزایی فائق آمدن بر بحران راحت تر می شود.
در غیر این صورت نه “من” نه “تو” که “ما” بازنده ایم.
*
در روزهای اخیر و با گسترش شیوع کرونا ویروس در استان از سوی ستاد مبارزه با کرونا دستورالعملی صادر گردید مبنی بر تعطیلی همه ی مشاغل غیر ضروری در کلیه نقاط شهر که با استقبال و مشارکت اکثریت کسبه مواجه گردید اما متاسفانه گزارش هایی مستند از نقاط مختلف شهر وجود دارد مبنی بر بی اعتنایی برخی شهروندان در رعایت مقررات و بازگشایی مغازه هایشان.
به این دست از شهروندان توصیه می شود همسو با سایرین از خواسته های فردی خود در راستای منافع جمعی دست بکشند از سویی انتظار می رود مسئولین ناظر بر اجرای دستورالعمل از جمله نیروی انتظامی اتاق اصناف بازرسی استانداری با جدیت بیشتری با بی قانونی ها و هنجار شکنی های عده ای برخورد نمایند.
م . بستار