خون ضروری ترین عنصر حیات شناخته می شود بنحوی که حتی تصور زندگی بدون آن هم محال است! از آنجا که این مایع حیات غیر قابل جایگزین و تولید است تنها گزینه ممکن برای افرادی که به هر دلیل به آن نیاز پیدا می کنند، خون اهدایی است. پروسه انتقال خون مثلثی است با سه […]

خون ضروری ترین عنصر حیات شناخته می شود بنحوی که حتی تصور زندگی بدون آن هم محال است! از آنجا که این مایع حیات غیر قابل جایگزین و تولید است تنها گزینه ممکن برای افرادی که به هر دلیل به آن نیاز پیدا می کنند، خون اهدایی است.
پروسه انتقال خون مثلثی است با سه ضلع مهم :
یک ضلع این مثلث را افراد نیازمندی تشکیل می دهد که به هر دلیلی از جمله بیماری، عمل جراحی و یا تصادف نیازمند دریافت خون و یا فراورده های خونی هستند. با توجه به احتمال وقوع حوادث فوق در زندگی هر یک از ما می توان اذعان نمود که نیاز به خون یک نیاز همیشگی است.
ضلع دیگرمثلث یاد شده تشکیلاتی است که وظیفه دریافت و توزیع خون را در شبکه درمانی، بیمارستانی کشور بر عهده دارد. این تشکیلات در ایران تحت عنوان سازمان انتقال خون مشغول انجام وظیفه و ارائه خدمات می باشد.
با توجه به حجم و حساسیت فعالیت های سازمان انتقال خون، پرسنل این مجموعه تحت بالاترین فشار روحی و جسمی قرار دارند، از اینرو می توان پرسنل زحمت کش سازمان انتقال خون را سربازان گمنام و بی ادعای جبهه ی سلامت نامید.
و اما سومین و البته مهمترین ضلع مثلث فوق افرادی هستند که علی رغم جمعیت دو و نیم درصدی جامعه وجودشان برای اجتماع ضروری بلکه واجب است؛این دسته را زنان و مردانی بوجود آورده اند که بدون هیچگونه چشمداشت مادی و تنها با عشق زندگی را به دیگران هدیه می نمایند.
در شرایط کرونایی این روزها و با توجه به کاهش سی و پنج درصدی اهداء خون نگرانی هایی در خصوص کمبود ذخایر خونی احساس می شود.
لذا انتظار می رود شهروندان عزیز با احساس مسئولیت نسبت به اهدا خون و سایر فراورده های خونی که می توان از ان با عنوان اهدا عضو نام برد اقدام نمایند.
# اهدای خون برای جهانی سالم تر
م. بستار