شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه بر هم زدن نظم شهر و استفاده از اسلحه در درگیری ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست، اظهار کرد: ایجاد درگیری، عربده کشی و استفاده از هرگونه سلاح سرد و گرم، بازداشت و محکومیت به مجازات های سنگین را در پی خواهد داشت. وی […]

شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه بر هم زدن نظم شهر و استفاده از اسلحه در درگیری ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست، اظهار کرد: ایجاد درگیری، عربده کشی و استفاده از هرگونه سلاح سرد و گرم، بازداشت و محکومیت به مجازات های سنگین را در پی خواهد داشت.

وی باهشدار به مخلان در نظم و امنیت عمومی، افزود: دستگاه قضایی با اراذل و اوباش و مخلان نظم و آسایش عمومی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت می‌گیرد.

دادستان کرمانشاه یکی از ماموریت های مهم دستگاه قضایی در استان را برخورد با این دسته از افراد عنوان کرد و گفت: با برهم زنندگان نظم، امنیت و آرامش جامعه هیچ مماشاتی  نخواهیم داشت.

وی در ادامه از دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش اسلحه بدست در کرمانشاه هم خبر داد و افزود: این دو نفر اخیرا در محله خیام کرمانشاه ضمن برهم زدن نظم و امنیت عمومی، اقدام به تیراندازی کرده بودند.

کرمی اعلام کرد: هرچند که خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته، اما موجب خسارت مالی و ایجاد رعب و وحشت بین مردم این محله شد و نارضایتی اهالی آن را به همراه داشته است.

دادستان کرمانشاه با بیان اینکه این افراد با همکاری پلیس،اطلاعات امنیت و دستور قاطع دستگاه قضایی دستگیر شدند، عنوان کرد: پرونده این دو نفر در شعبه پنجم بازپرسی در حال رسیدگی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به مردم عزیز استان اطمینان می‌دهیم اشد مجازات بدون هیچ اغماض قانونی در انتظار اقدامات شرورانه و ضد امنیت عمومی خواهد بود.