معتادین متجاهر بخشی از چهره ثابت و جزو ویژگی‌های اصلی و معمول محله ده مجنون کرمانشاه شده‌اند و همه با بی‌تفاوتی از کنارشان عبور می‌کنند.

معتادین متجاهر بخشی از چهره ثابت و جزو ویژگی‌های اصلی و معمول محله ده مجنون کرمانشاه شده‌اند و همه با بی‌تفاوتی از کنارشان عبور می‌کنند.

برای آنکه بتوانید چهره‌ی واقعی اعتیاد در این منطقه از کرمانشاه را ببینید؛ باید شب‌ها یا صبح‌های زود سری به این محله بزنید. در این محله‌؛ معتادان متجاهر جزو چهره‌های ثابت شهرند، بخشی از مبلمان شهری و ویژگی اصلی آن. برخورد با آن‌ها هم همچون برخورد با مبلمان شهری است، همه بی‌تفاوت از کنارشان عبور می‌کنند گرچه هرچند وقت یکبار با زور به کمپ های ترک اعتیاد فرستاده می‌شوند، اما خیلی زود بازمی‌گردند. اعتیاد و خرده‌فروشی مواد مخدر از تزئینات همیشگی اینجاست.

شرایط و تعداد معتادان متجاهر در محله ده مجنون به حدی از بحران رسید، که باید با طرحی ضربتی تحت عنوان انضباط شهری، چهره این محله را از معتادان به اصطلاح متجاهر پاک کنند.

طبق بررسی و مشاهدات میدانی که از محله ده مجنون داشتم تعداد کثیری از مردم در ملاءعام مواد مخدر مصرف می‌کنند. یکی روی آسفالت و یا زمین خاکی فرش و رختخواب پهن کرده و حتی در خانه هایی که به اصطلاح به انها شیره کش خانه می گویند در آرامش مواد مخدر صنعتی و سنتی می‌کشند، بقیه روی سکوها، روی پشت‌بامِ خانه‌ها، حاشیه‌ی خیابان و هرجایی که بشود نشست یا دراز کشید، زن یا مرد _. هیچ فرقی ندارد _. همه مواد مصرف می‌کنند.

همه تصور می‌کنند، هرکس از این منطقه عبور می‌کند، قصد خرید مواد مخدر دارد.
افرادی که اعتیاد آن‌ها را از چارچوب جامعه و خانواده بیرون انداخته و عاقبت کارشان به خیابان‌خوابی کشیده، در حاشیه پیاده‌رو‌های محله ده مجنون دراز به دراز افتاده‌اند.
آن‌ها بخشی جدایی ناپذیر از هویت، بافت و شکل این منطقه‌اند. به عنوان بخشی از شهر، نمود غیرقابل انکار از بی‌برنامه‌گی و ناکارآمدی در سیستم کنترل آسیب های اجتماعی در این محله و محلات این چنینی می باشد.
گزارش از: محمد حقیقی راد

  • منبع خبر : چویرنیوز