یکی از جاذبه های طبیعی و گردشگری استان کرمانشاه وجود رودخانه های طبیعی در دشت کرمانشاه است که البته تعدادی از آن ها از دل شهر عبور می کند که جلوه شهر را از نظر طبیعی و ایجاد جاذبه گردشگری، زیبا کرده است یکی از همین جاذبه های طبیعی و گردشگری رودخانه چم بشیر است […]

یکی از جاذبه های طبیعی و گردشگری استان کرمانشاه وجود رودخانه های طبیعی در دشت کرمانشاه است که البته تعدادی از آن ها از دل شهر عبور می کند که جلوه شهر را از نظر طبیعی و ایجاد جاذبه گردشگری، زیبا کرده است یکی از همین جاذبه های طبیعی و گردشگری رودخانه چم بشیر است که از شمال شرقی کرمانشاه و از سراب طاقبستان و چشمه های آن سرچشمه گرفته و از دل شهر عبور کرده و در نهایت به رودخانه قره سو می‌ریزد.
در سال‌های گذشته طی طرحی شهرداری اقدام به زیباسازی مسیر رودخانه چم بشیر کرد و اطراف آن را دیواره های سنگی کشید و دو مسیر پیاده راه را برای آن ایجاد کرد که تا حدودی ساماندهی شد. اما امروزه متاسفانه رودخانه که باید مسیر زیباسازی شده و جذب گردشگر شود و دلیلی باشد برای گذراندن اوقات خانواده ها در کنار آن، چنین نیست. عدم رعایت مردم، ریختن‌ زباله در داخل آن، وجود فاضلاب‌ها در مسیر رودخانه و کم کاری نظارت و نظافت شهرداری چهره آن را مخدوش کرده است. این رودخانه در مسیر سرچشمه خود دچار وضعیت نابسامانی شده است که چشم هر گردشگر را زده می کند. طاق بستان و سراب آن و چشمه ها و رودخانه آن برای ما کرمانشاهی ها گنجینه‌ای است به علاوه بر بالیدن به یک اقتدار تاریخی و طبیعی جلوه فرهنگ و مسئولیت پذیری همگان را به خود اختصاص دهد. ما وظیفه داریم که در حفظ زیبایی آثار تاریخی طاق بستان و محیط اطراف آن که به ثبت ملی رسیده است در لیست ثبت جهانی قرار دارد کوشا باشیم.
حال سوال اینجاست که چرا شهرداری با این که در توسعه گردشگری و همکاری با سازمان میراث فرهنگی، وظیفه مبلمان شهری را بر عهده دارد در خصوص رودخانه چم بشیر در محوطه طاق بستان کوتاهی می‌کند برخورد جدی با عاملان بی نظمی و نامناسب کردن محوطه تاریخی طاق بستان و رودخانه هم مسیر با آن را ندارد. طاق بستان و هر آنچه در این محوطه با ارزش باستانی، تاریخی ، فرهنگی با طبیعت زیبا وجود دارد باید بیش از هر جای دیگر زیر نظر مسئولان شهرداری و سازمان میراث فرهنگی باشد و نظارت جامع ای بر آن داشته باشد. چرا کانون تبلیغ استان کرمانشاه همین محوطه طاقبستان است پس تا می توانیم باید در ساماندهی آن تلاش کنیم.
یادداشتی از : سپیده زارعی
عکس از خلیل جباری