آنروز که یکی از فرماندهان ارشد انتظامی استان به عنوان فرماندارکلانشهر کرمانشاه معارفه و منصوب شد، خیلی ها با امیدواری به آینده ی پیش روی مردمِ در مضیقه ی مرکز استان نگریستند!

آنروز که یکی از فرماندهان ارشد انتظامی استان به عنوان فرماندارکلانشهر کرمانشاه معارفه و منصوب شد، خیلی ها با امیدواری به آینده ی پیش روی مردمِ در مضیقه ی مرکز استان نگریستند!
نه آنکه فرمانداران پیشین کم گذاشتند( موضوعی که بحث مفصلی می طلبد) و نه آنگونه که رویایی فکر کنند و انتظار معجزه ی یک شبه را از فرماندار جدید داشته باشند، بلکه با توجه به سابقه ی نسبتا درخشان و موفق محمدرضا آمویی در مقام معاونت اجتماعی و معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان و اشراف نسبتا جامع وی به مشکلات و معضلات پیچیده و در هم تنیده ی این شهرِ خسته (به واسطه ی سال ها حضور میدانی در جامعه و ارتباط تنگاتنگ با ادارات و دستگاه های مختلف) امیدوار به ترسیم نقشه ی راهی هدفمند جهت رفع مشکلات بودند!
وعده های بلند پروازانه ی آمویی در زمان معارفه و در حین خدمت به عنوان فرماندارتقویت کننده ی این امید و افزایش انتظارات از وی بود!
صحبت از هویت بخشی به ادارات شهرستان و خارج نمودن آنها از زیر سایه ادارات کل، ادعای داشتن طرح و برنامه برای رفع معضلات و مشکلاتی چون حاشیه نشینی، تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم جاده ها و مناطق مسکونی، آلودگی و رها شدگی قره سو، ضایعات فروشی های سطح شهر، بی سامانی پارکینگ های سطح شهر، چندگانگی قیمت ها و سایر موارد حرف های برآمده از دل فرماندار تازه منصوب بود که به دل شهروندان کرمانشاهی نشست!
اما با گذشت قریب به 10 ماه از زمان روی کار آمدن آمویی علی رغم تلاش های صورت گرفته هیچ یک از وعده های داده شده وی محقق نگردیده تا شهروندان کرمانشاهی همچنان دلخوش به این وعده ها با ناامیدی در میان مشکلات دست و پا بزنند!
محمدرضا آمویی باید بداند که فرصت خدمت در دستگاه های اجرایی اندک و محبوبیت مسئولین نه به وعده های داده شده بلکه به اقدامات انجام شده است؛ پس تا زمان باقی است لااقل بخش قابل تحقق وعده هایش را به انجام برساند تا محبوب دل مردم باقی بماند!

  • منبع خبر : چویر نیوز