پس از ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی توسط مامورین شهرداری و درگذشت این شهروند کرمانشاهی، به فاصله ای قریب این بار شاهد برخورد خشونت آمیز واحد اجرائیات شهرداری با کسبه و دستفروشان خیابان دبیراعظم بودیم! کلیپی از درگیری مامورین اداره اجرائیات با دستفروشان خیابان دبیر اعظم و تجمع شهروندان آنهم در شرایط کرونایی و اجبار […]

پس از ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی توسط مامورین شهرداری و درگذشت این شهروند کرمانشاهی، به فاصله ای قریب این بار شاهد برخورد خشونت آمیز واحد اجرائیات شهرداری با کسبه و دستفروشان خیابان دبیراعظم بودیم!
کلیپی از درگیری مامورین اداره اجرائیات با دستفروشان خیابان دبیر اعظم و تجمع شهروندان آنهم در شرایط کرونایی و اجبار به تعطیلی کسب و کارها پس از ساعت ۱۸ با چنان سرعتی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر گردید که نگاه ها را بار دیگر متوجه دستگاه انضباطی شهرداری و مامورین این واحد نمود تا جایی که دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه وادار به موضعگیری شد و از برخورد با مسببین و عاملین این حادثه خبر داد .
در اینکه حقوق شهروندی و الزامات زندگی شهری هیچ گونه بی انضباطی شهری را بر نمی تابد و شهرداری ها بر اساس قانون مکلف به برخورد با هر گونه بی قانونی از جمله سد معبر و تصرف غیر قانونی فضاهای عمومی اعم از پیاده راه ها و زمین های شهری می باشند جای بحثی نیست اما؛ آنچه که اذهان عمومی را دچار تشویش نمود و فعالین اجتماعی را به عکس العمل وا داشته نحوه برخورد این مامورین با شهروندان می باشد.
موضوعی که تخلفات شهری را علی رغم اهمیت آن به حاشیه رانده و خود به عنوان یک معضل و پدیده اجتماعی مطرح گردیده است!
این نحوه مواجهه با متخلفین شهری رفته رفته به عنوان یک رویه مرسوم در اداره اجرائیات شهرداری تبدیل گردیده و افکار عمومی را در برابر اعمال قانون قرار داده است.
مدیریت شهری و دیگر مسئولین ذیربط بویژه مامورین اداره اجرائیات که خود از بدنه مردم بوده و عموما با حقوق های ناچیز به کار پر استرس و مشقت باری مشغول هستند باید بدانند در شرایط اقتصادی کنونی و در حالی که عموم مردم در شرایط کرونایی و تنگناهای معیشتی قرار دارند این نحوه برخورد با شهروندان تبعات سنگینی در پی داشته و موجب سلب اعتماد عمومی و عدم همراهی شهروندان با قوانین را در پی خواهد داشت. مسلم خواهد بود که هرج و مرج بوجود آمده ناشی از عدم همراهی شهروندان در پی نحوه مدیریت شهری و نوع برخورد خشونت آمیز شهرداری با شهروندان پای این افراد نوشته خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگری که این پازل منفی را تکمیل نمود بی توجهی دکتر طلوعی به عنوان مدیر ارشد شهرداری و مهندس حیدری در جایگاه ریاست شورای شهر نسبت به این واقعه بود؛ تو گویی این رویداد تلخ در حوزه مدیریت این افراد اتفاق نیفتاده و یا اصلا چنین اتفاقی رُخ نداده است!
سکوت تعجب برانگیز شهردار و رئیس شورای شهر و بی تفاوتی تیم رسانه ای این دو نهاد مدنی علی رغم بهره مندی از افرادی خبره و حرفه ای در حوزه رسانه و اطلاع رسانی، خطایی نابخشودنی خواهد بود که افکار عمومی و فعالین اجتماعی و رسانه ای آنرا فراموش نخواهند کرد!
م . بستار