مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه، کرمی به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری اقدامات صورت گرفته در طرح ملی ابرار در کرمانشاه را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی گفت: از آذر ماه سال […]

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه، کرمی به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری اقدامات صورت گرفته در طرح ملی ابرار در کرمانشاه را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی گفت: از آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سالجاری پروژه طرح ملی ابرار در مرحله اول شامل ۱۵ پروژه راه روستایی بطول ۳۵/۵ کیلومتر بوده است.

وی در ادامه گفت از آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سالجاری تعداد ۶ پروژه بطول ۱۷/۴ کیلومتر آسفالت و تکمیل شده است.

کرمی گفت: تعداد ۹ پروژه بطول ۱۸/۱ کیلومتر هنوز تکمیل نشده و بطور میانگین ۵۰درصد پیشرفت داشته است و آماده آسفالت می باشد

وی ادامه داد، پروژه باقی مانده عملیات خاکبرداری، زیرسازی و برخی از موارد لایه های از رو سازی انجام شده که میانگین ۵۰درصدر پیشرفت فیزیکی داشته است.

کرمی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه افزود پیشرفت فیزیکی طرح ملی ابرار تا کنون ۷۵ درصد می باشد.

کرمی خاطرنشان کرد: آسفالت راه روستایی در قالب طرح ملی ابرار نقش مؤثری در ارتقای شاخص ایمنی راه‌های استان داشت. اجرای این طرح در کرمانشاه همچنین تأثیر قابل توجهی بر ارتقای ایمنی، کاهش تلفات رانندگی و تسهیل جابجایی بار و مسافر در مسیرهای روستایی دارد.