بهرام فاضلی :راهکارهای تقویت وضعیت حوزه قرآن و عترت استان در جلسه برنامه ریزی استان مطرح خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه:جلسه شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان با حضور اکثریت اعضای شورا در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با رعایت کامل […]

بهرام فاضلی :راهکارهای تقویت وضعیت حوزه قرآن و عترت استان در جلسه برنامه ریزی استان مطرح خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه:جلسه شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان با حضور اکثریت اعضای شورا در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
در این جلسه که ذیل برنامه های شورای فرهنگ عمومی استان برگزار شد، بهرام فاضلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ضمن بیان توفیقاتی در خصوص چگونگی برگزاری برنامه ها وفعالیت های فرهنگی، هنری و قرآنی در زمان محدودیت های کرونایی و نحوه تخصیص و تقسیم بندی اعتبارات شورای توسعه قرآنی استان، بیانات مبسوطی ایراد نمودند.
فاضلی ضمن اشاره به انجام برنامه ها و فعالیت ها در حوزه مجازی اظهار دا‌شت: نظر به محدودیت های به عمل آمده در جامعه و عدم تشکیل کلاس ها و برنامه های حضوری، انجام برنامه و برگزاری بسیاری از فعالیت ها در حوزه فضای مجازی خواهد بود که این خود نیازمند تقویت سواد رسانه ای در بین موسسات استان خواهد بود.
در ادامه کرمیان، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز به تشریح برنامه های پیشنهادی قرآنی برای دستگاه های مختلف عضو شورای توسعه قرآنی پرداخت و پس از استماع برنامه های مصوب کمیسیون تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هریک از نمایندگان دستگاه های مختلف به بیان نکته نظرات خود پرداخته و به صورت کا رشناسی اظهارنظر شد.