در مثل آمده: کسی اسبش را گم کرده بود و دنبال نعلش می گشت. این شده حکایت شهرداری کرمانشاه، در حالیکه طرح قطار شهری کرمانشاه سالهاست در تب شدید بی پولی می سوزد و کم اعتباری، آنرا کم اعتبار کرده، مردم شاهدند هرسال و هربار، خواجه نقشی بر ایوان این خانه می نگارد. پس از […]

در مثل آمده: کسی اسبش را گم کرده بود و دنبال نعلش می گشت.
این شده حکایت شهرداری کرمانشاه، در حالیکه طرح قطار شهری کرمانشاه سالهاست در تب شدید بی پولی می سوزد و کم اعتباری، آنرا کم اعتبار کرده، مردم شاهدند هرسال و هربار، خواجه نقشی بر ایوان این خانه می نگارد.
پس از صرف هزینه قابل توجه برای نقاشی ستونهای پرشمار این طرح، حال چراغ های پرشمار بر ستونهای این طرح آویزان شده و می سوزد و دل را میسوزاند در شرایطی که این روزها همه می بایست بیشتر در مصرف برق؛ صرفه جویی کنند.
آقایان این پولها و انرژی را بجای این حاشیه ها، صرف خود این طرح پرحرف و حدیث و امور واجب کنید و با خاموش کردن این چراغها، به روشن ماندن چراغ های خانه و کارخانه ها کمک کنید چراکه چراغی که به خانه رواست به منوریل حرام است.

رسول مرادی فعال رسانه

  • منبع خبر : چویرنیوز