رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها با استفاده از پیشگیری‌های رشد مدار و سازشی کردن دعاوی، کاهش جمعیت کیفری استان کرمانشاه با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باید مد نظر قضات قرار گیرد. وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های دادگستری استان کرمانشاه تلاش برای کاهش موجودی شعب است. زیرا هر […]

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها با استفاده از پیشگیری‌های رشد مدار و سازشی کردن دعاوی، کاهش جمعیت کیفری استان کرمانشاه با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باید مد نظر قضات قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های دادگستری استان کرمانشاه تلاش برای کاهش موجودی شعب است. زیرا هر چه موجودی شعب بالا باشد به همان میزان مراجعین دادگستری بیشتر، اطاله دادرسی ایجاد و افراد به جهت تأخیر در انجام امور قضایی آنان موجبات نارضایتی و بی اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی آنان ایجاد می‌شود در نتیجه در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار از موجودی دادگستری کسر شده است. دکتر توسلی‌زاده تاکید کرد: پرونده‌های معوق در کمترین زمان و به بهترین شکل ممکن باید تعیین تکلیف شوند، چراکه این امر رضایت مراجعین را به دنبال خواهد داشت و این موضوع از اصول مدیریتی و قضایی است