تبریک و تقدیر رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به جهت کسب رتبه ۴ کشوری در سند تحول قضایی از قضات و کارکنان دادگستری استان کرمانشاه دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در پیامی ضمن تبریک به قضات و کارکنان دادگستری کل استان کرمانشاه به سبب کسب رتبه ۴ کشوری در «سند تحول قضایی»، […]

تبریک و تقدیر رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به جهت کسب رتبه ۴ کشوری در سند تحول قضایی از قضات و کارکنان دادگستری استان کرمانشاه

دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در پیامی ضمن تبریک به قضات و کارکنان دادگستری کل استان کرمانشاه به سبب کسب رتبه ۴ کشوری در «سند تحول قضایی»، از خدمات و زحمات جهاد گونه این عزیزان تقدیر و تشکر کرد.

براساس گزارش معاونت راهبردی قوه قضائیه و در اجرای مبحث دوم از فصل سوم سند تحول قضائی، با عنایت به اهمیت نظارت بر روند اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و تحولی قوه قضائیه، دادگستری کل استان کرمانشاه، توانست در « ارزیابی و تحلیل نظام‌مند آمار عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور»، رتبه ۴ کشوری را در بازه زمانی دی ماه ۱۳۹۹ لغایت دی ماه ۱۴۰۰ کسب نماید که یکی دیگر از موفقیت های کم نظیر این دادگستری در سطح کشور به شمار می رود.

براساس این گزارش: این رتبه بندی بر مبنای شاخص هایی همچون : «عملکرد بر پایه ورودی»، «عملکرد بر پایه شعب فعال»، «وضعیت پرونده های معوق»، «وضعیت اتقان آراء»، «وضعیت صلح و سازش» و «وضعیت زمان رسیدگی» صورت گرفته که دادگستری کل استان کرمانشاه در میان ۳۱ استان کشور، رتبه ی چهارم را بدست آورده است.

شایان ذکر است، دادگستری کل استان کرمانشاه در تیرماه ۱۳۹۸ رتبه ۲۱ کشوری را دارا بوده است.

در گام نخست و بر اساس برنامه ریزی اولیه این دادگستری توانست ابتدا به رتبه ۱۵ کشوری ارتقاء یابد و در گام بعدی با برنامه ریزی دقیق تر از جمله تشکیل کمیته های ده گانه سند تحول قضایی، نظارت و بازدید میدانی دوره ای و… و مهمتر از همه همراهی و همدلی کلیه قضات و کارمندان توانست ابتدا به رتبه ۱۲ کشوری و اخیراً و در دی ماه سال ۱۴۰۰ به رتبه ۴ کشوری دست یابد.