فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اظهار داشت: ۱۰۲نقطه پرتصادف استان کرمانشاه مشخص و مصوب شده است که برای اصلاح در دستور کار قرار گرفته‌اند. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی عنوان کرد: از ابتدای امسال ۲۴نقطه پرتصادف […]

فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اظهار داشت: ۱۰۲نقطه پرتصادف استان کرمانشاه مشخص و مصوب شده است که برای اصلاح در دستور کار قرار گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی عنوان کرد: از ابتدای امسال ۲۴نقطه پرتصادف استان اصلاح یا آشکارسازی شده است که برای سال آینده رفع و ۳۱نقطه دیگر در دستور کار قرار دارد.

مهندس کرمی گفت: این اقدامات با اعتبارات حداقلی انجام شده است و استان از این جهت رتبه اول کشور را کسب کرده و سبب کاهش تلفات جاده ای شده است.

کرمی بیان داشت: اصلاح نقاط پرتصادف، نیازمند اعتبارات بسیاری است بعلت اینکه بیشترین حوادث در نقاط پرتصادف رخ می‌دهد و در صورت اصلاح نقاط، تلفات و خسارات مالی کاهش می‌یابد.

وی در پایان با اشاره به اینکه، ماهانه جلسات کمیسیون ایمنی برگزار می‌شود افزود: برنامه‌ریزی شده تمام نقاط پرتصادف در چهار یا پنج سال آینده رفع شود.