معلولین به عنوان قشری از جامعه که حقوقی برابر با سایر گروه ها و اقشار دارند می بایستی از شرایط زندگی سهل و آسان برخوردار باشند. اما آنچه این قشر را دچار مشکل نموده سطح دسترسی به امکانات و خدمات عمومی و فرهنگ حاکم بر جامعه که نگاهی ترحم آمیز و ناتوان انگاری را اشاعه […]

معلولین به عنوان قشری از جامعه که حقوقی برابر با سایر گروه ها و اقشار دارند می بایستی از شرایط زندگی سهل و آسان برخوردار باشند. اما آنچه این قشر را دچار مشکل نموده سطح دسترسی به امکانات و خدمات عمومی و فرهنگ حاکم بر جامعه که نگاهی ترحم آمیز و ناتوان انگاری را اشاعه می نماید به عنوان دو دغدغه و مانع مهم مطرح می باشد. علاوه برآن با گسترش بحران اقتصادی و افزایش لجام گسیخته قیمت ها تامین تجهیزات کمک توانبخشی و نیز استفاده از خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت که عموما از اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه هستند با دشواری مواجه شده بنحوی که بسیاری از خانواده های دارای فرزند معلول که متقاضی استفاده از خدمات توانبخشی چون کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ارتوپدی هستند و یا مصرف کننده تجهیزات توانبخشی مانند سمعک، عینک، ویلچر و… به دلیل گرانی خدمات و اقلام فوق که خارج از پوشش بیمه ای هستند دچار دردسر شده اند. ادامه این وضعیت علاوه بر آنکه معلولین را از داشتن یک زندگی معمولی و بدون دغدغه محروم می نماید بر دامنه نابرابری های اجتماعی می افزاید.

در سال های اخیر با فراگیر شدن بحث بیمه سلامت همگانی جهت تحت پوشش قرار گرفتن کلیه آحاد جامعه، حق برخورداری خانواده ها از پوشش بیمه ای برای استفاده از خدمات بهداشتی، درمانی رفته رفته در حال اجرا شدن است.
سازمان بیمه سلامت پس از اجرای دو طرح مهم “نسخه نویسی الکترونیکی” و “پزشک خانواده” که می توان از آنها به عنوان انقلابی در ارائه خدمات درمانی و در راستای توزیع عادلانه خدمات درمانی یاد نمود هم اینک اجرای طرحی را در پیش گرفته که بر اساس آن دریافت کلیه خدمات توانبخشی برای معلولین را تحت پوشش بیمه ای قرار خواهد داد. این طرح عدالت محور در جهت احقاق حقوق شهروندی معلولین در حوزه درمان مطرح می باشد.
در این راستا دکتر امید قادری مدیرکل سازمان بیمه سلامت استان کرمانشاه طی گفتگویی با سلام کرمانشاه اظهار نمود: بنابر این طرح خدمات توانبخشی چون کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ارتوپدی که تا کنون تحت هیچ پوشش بیمه ای نبودند و در نتیجه هزینه فراوانی را متوجه افراد دارای معلولیت و متقاضیان این نوع خدمات و خانواده هایشان می نمود پس از این تحت پوشش بیمه سلامت قرار خواهند گرفت و افراد متقاضی دریافت هر یک از خدمات اشاره شده فوق می توانند از آن بهره ببرند.
امید قادری افزود: در این چارچوب معلولین جسمی، حرکتی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اقدام به تهیه اندام مصنوعی کرده اند می توانند با در دست داشتن فاکتور هزینه ها به اداره بیمه سلامت مراجعه و آنرا دریافت نمایند.
مدیرکل بیمه سلامت همچنین افزود: به معلولین شنوایی هزینه سمعک پرداخت می گردد و خدمات فیزیوتراپی از یک اندام به سه اندام افزایش یافته که با معرفی نامه از سازمان بهزیستی می توانند از پوشش بیمه ای بیمه سلامت استفاده کرده و هزینه ها را دریافت نمایند.
آنچه مسلم است با فراگیر شدن این طرح بخشی از دغدغه های معلولین در حوزه سلامت و درمان رفع شده و می توان امیدوار به تحقق عدالت اجتماعی در بخش درمان برای معلولین بود.

گزارش و گفتگو: م . بستار