امروز سه شنبه بیست وپنجم مرداد ماه وبر اساس هماهنگی با دکتر متخصص قرار بود دربیمارستان به اصطلاح بین المللی وفوق تخصصی ............ تحت عمل جراحی ارترسکوپی و ترمیمی تادون شانه راست که بر اساس تشخیص پزشک مربوطه. دچار پارگی شده بود قرار بگیرم

امروز سه شنبه بیست وپنجم مرداد ماه وبر اساس هماهنگی با دکتر متخصص قرار بود دربیمارستان به اصطلاح بین المللی وفوق تخصصی ………… تحت عمل جراحی ارترسکوپی و ترمیمی تادون شانه راست که بر اساس تشخیص پزشک مربوطه. دچار پارگی شده بود قرار بگیرم

روز شنبه بیست ودوم مرداد اقدامات اولیه و مشاوره ای صورت گرفت و ساعت عمل نه ونیم صبح امروز سه شنبه معین شد

پس از حضور در بیمارستان و واریز هیجده میلیون وپانصد هزار تومن هزینه علی الحساب بیمارستانی ساعت حدود ده وربع به بخش معرفی شدیم در بخش پس از تزریق چند آمپول که البته منتج به حالت تهوع نیز گردید حدود ساعت دوازده ونیم به اتاق عمل راهنمایی شدیم

که در آنجا نیز پس از بیست دقیقه روانه تخت عمل جراحی شده و. اقدامات لازمه و اولیه و تزریق چند عدد آمپول داخل سرم صورت گرفت نیم ساعت دراز به دراز. برتخت عمل چسبیده بودیم و آماده تزریق ماده بیهوشی که به یک باره به فرمان دکتر در دقیقه نود عمل کنسل گردید چرا که دکتر معتقد بود وسایل جراحی. کارایی لازم را نداشته ومناسب تشخیص داد ه نشده وعمل باید کنسل شود به ما اعلام شد که عمل به فردا صبح موکول شده است که البته کلا از خیرش گذشتیم

اگر چه مسئولان رسیدگی به شکایات بیمارستان مذکور کلی بابت موضوع. پیش آمده عذر خواهی کرده. وحق اعتراض اینجانب را قابل پذیرش دانستند اما واقعا

یک- چرا وسایل جراحی و مورد نیاز عمل میبایست چند دقیقه قبل از عمل مورد ارزیابی قرار بگیرد؟

دو- اگر پزشک مربوطه وجدان مدار و مسئولیت پذیر نبود و با همان وسایل غیر مطمئن اقدام به جراحی اینجانب مینمود چه کسی پاسخگوی تبعات ومشکلات بعدی میشد؟

سه- چه کسانی مسئولیت عقد قرار داد با شرکت های تجهیزات پزشکی وبیمارستانی در بیمارستان بین المللی و فوق تخصصی …………. میباشند وایضا چه کسانی مسئول نظارت بر ارسال تجهیزات حساس بیمارستانی که با جان وسلامت مردم ارتباط مستقیم دارند میباشند

چهار- چه کسانی پاسخگوی این همه اتلاف وقت وسرگردانی و از همه مهمتر به خطر افتادن احتمالی جان وسلامت اینجانب ویحتمل دهها مورد مشابه دیگر خواهند بود

در پایان و ضمن سپاس از وجدان بیدار پزشک مربوطه و ایضا رفتار مسئولانه کارشناس رسیدگی به شکایات وهمچنین روابط عمومی بیمارستان مذکور

از مدیران وسایر مسئولان بیمارستان شرح الذکر و سایر بیمارستان های کرمانشاه انتظار میرود همانگونه که برای اخذ هزینه های چند ده میلیونی از بیماران خود که در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که سیر کردن شکم ها نیز به دشواری انجام میشود نظارت خود را بر چگونگی تامین تجهیزات مورد نیاز عمل های جراحی همچون آرترسکوپی شانه بیشترِنمایند.

سیدوحیدحسینی روزنامه نگار

  • منبع خبر : نشریه عدل کرمانشاه