مدير عامل آتش نشاني به همراه خبرنگار چوير نيوز و تني چند از خبرنگاران و در يک بازديد دو ساعته به شرح وتوضيح عمليات گندزدايي وضد عفوني کردن معابر حاشيه هاي شهر پرداخت. به گزارش چوير نيوز،در اين بازديد که به دعوت از سازمان آتش نشاني صورت گرفت ، شاهد تلاش هاي بي وقفه ي […]

مدير عامل آتش نشاني به همراه خبرنگار چوير نيوز و تني چند از خبرنگاران و در يک بازديد دو ساعته به شرح وتوضيح عمليات گندزدايي وضد عفوني کردن معابر حاشيه هاي شهر پرداخت.
به گزارش چوير نيوز،در اين بازديد که به دعوت از سازمان آتش نشاني صورت گرفت ، شاهد تلاش هاي بي وقفه ي آتش نشانان شهرمان بوديم.
رضايي مدير عامل آتش نشاني کرمانشاه در بين خبرنگاران فعال عرصه رسانه به تشريح عمليات آتش نشانان در وضعيت بحراني کرمانشاه پرداخت وضمن تشکر از همکاران پرتلاش خود گفت: پرسنل آتش نشاني در بحران کرونا به صورت سه شيفت انجام وظيفه مي کنند و حتي از ساعات استراحت خود هم گذشته اند،.
وي با حضور در مناطق حاشيه اي شهر کرمانشاه وعمليات گندزدايي اظهار داشت: ما از عمليات هاي آتش نشاني باز نمانديم و گروه هاي ارتش وسپاه نيز همراه هميشگي ما هستند،
وي با اشاره به صعب العبور بودن برخي از کوچه وخيابان هاي حاشيه شهر کرمانشاه عنوان کرد : تمام تلاش خود را در اين زمينه انجام ميدهيم که هموطني آسيب نبيند،وعمليات را تا پايان بحران بدون هيچ محدوديتي انجام ميدهيم.
حواشي بازديد
1- قابل توجه شهرداران مناطق حاشيه نشين شهر کرمانشاه،متاسفانه برخي از شهرک هاي حاشيه نشين از کوچکترين خدمات رفاهي به خصوص آسفالت محرومند.
2- وجود زباله ها در شهرک هاي حاشيه اي که خود منبع بسياري از امراض هستند بسيار قابل تامل است.
3 – شهرداران مناطق حومه ي شهر کرمانشاه را ديده ايد؟يا گذرتان به مناطق گل و بلبل مي افتد.
4- تردد در مناطق حاشيه نشين شهر کرمانشاه بسيار پر حجم تر از مناطق مرکزي شهر است ،مسئولين به مناطق حاشيه اي وحومه ي شه کرمانشاه سر بزنيد ،در اين مناطق انسان نفس مي کشد ،کودک در آرزوي لبخند است،وضعيت بهداشتي در مناطق حاشيه شهر کرمانشاه نزديک به صفر است.
خبرنگار: فاطمه خورشیدی نیا