رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب گفت: ۱۱۰ مددجوی سرپل ذهابی با اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار، از ودیعه مسکن بهره مند شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، علی اکرم منصوری، رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب با بیان اینکه این نهاد به مددجویان مستاجر فاقد منازل مسکونی کمک هزینه […]

رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب گفت: ۱۱۰ مددجوی سرپل ذهابی با اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار، از ودیعه مسکن بهره مند شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، علی اکرم منصوری، رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب با بیان اینکه این نهاد به مددجویان مستاجر فاقد منازل مسکونی کمک هزینه اجاره مسکن و یا ودیعه مسکن پرداخت می کند، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۰ خانوار مددجو سرپل ذهابی از ودیعه مسکن بهره مند شدند.

منصوری افزود: بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به ودیعه مسکن خانوارهای مددجو در این شهرستان اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: ودیعه مسکن در قالب وام قرض الحسنه در اختیار خانوارهای تحت حمایت قرار گرفته است.

رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب با یادآوری اینکه امسال تامین اجاره و ودیعه مسکن یکی از اصلی ترین مشکلات خانوارهای مستاجر به ویژه مددجویان تحت حمایت این نهاد بوده است، گفت: امیدواریم خیران نیک اندیش برای تامین هزینه های مسکن نیازمندان همچون همیشه پای کار باشند.

شایسته ذکر است، به گفته منصوری هم اکنون ۲۰۰ خانوار مددجو در شهرستان سرپل ذهاب در منازل استیجاری زندگی می کنند.
     

رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب گفت: ۱۱۰ مددجوی سرپل ذهابی با اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار، از ودیعه مسکن بهره مند شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، علی اکرم منصوری، رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب با بیان اینکه این نهاد به مددجویان مستاجر فاقد منازل مسکونی کمک هزینه اجاره مسکن و یا ودیعه مسکن پرداخت می کند، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۰ خانوار مددجو سرپل ذهابی از ودیعه مسکن بهره مند شدند.

منصوری افزود: بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به ودیعه مسکن خانوارهای مددجو در این شهرستان اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: ودیعه مسکن در قالب وام قرض الحسنه در اختیار خانوارهای تحت حمایت قرار گرفته است.

رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب با یادآوری اینکه امسال تامین اجاره و ودیعه مسکن یکی از اصلی ترین مشکلات خانوارهای مستاجر به ویژه مددجویان تحت حمایت این نهاد بوده است، گفت: امیدواریم خیران نیک اندیش برای تامین هزینه های مسکن نیازمندان همچون همیشه پای کار باشند.

شایسته ذکر است، به گفته منصوری هم اکنون ۲۰۰ خانوار مددجو در شهرستان سرپل ذهاب در منازل استیجاری زندگی می کنند.