به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت : تصرف های غیر قانونی سودجویان یکی از مشکلات وتهدیدهای مهم در عرصه های منابع طبیعی است که با توجه به افزایش قیمت زمین ، با ارزش وحاصلخیز بودن اراضی ملی فرصت […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت :
تصرف های غیر قانونی سودجویان یکی از مشکلات وتهدیدهای مهم در عرصه های منابع طبیعی است که با توجه به افزایش قیمت زمین ، با ارزش وحاصلخیز بودن اراضی ملی فرصت طلبان را به انجام این عمل مجرمانه وا می دارد.
وی گفت عرصه ۳۳ هکتاری منابع ملی در شهرستان کنگاور در پلاک موسوم به سلطان آباد با ارزش ریالی معادل بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال طی سالهای متمادی در تصرف سودجویان بود که با شگردهای مختلف وبکار بردن راههای گریز از قانون نسبت به شخم زدن ، کشت و حتی برداشت آن مبادرت می نمودند که سر انجام پس از سالها با پیگیری های شبانه روزی نیروهای خدوم منابع طبیعی ،حقوقی ،نیروهای حفاظتی ومدیریتی درشهرستان وهمکاری همه جانبه دستگاه قضایی به دام قانون افتاده وضمن تحمل جراّئم سنگین ملزم به اجرای حکم خلع ید اراضی مذکور شدند رای صادره با حضور نماینده دادستان کنگاور ، فرماندهی ونیروهای حفاظتی یگان دراستان وشهرستان و نیروی انتظامی اجرا و خلع ید عملی از اراضی موصوف بعمل آمد .
کولانی در خاتمه گفت اراضی منابع ملی در زمره انفال ومتعلق به تمامی نسلهاست لذا بایستی حفظ شده ، احیا وتوسعه یابد واین وظیفه ادارات منابع طبیعی به عنوان متولی است و این اداره هم با تمامی توان در مقابل هر گونه دست اندازی سودجویان به این ارزشهای طبیعی والهی خواهد ایستاد وبا متصرفین وتخریب کنندگان برخورد خواهد نمود.