«امید قادری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با هدف اجرای نسخه نویسی الکترونیک و کاهش تدریجی کاربرد دفترچه کاغذی، از اول خرداد دفترچه‌های بیمه صندوق روستاییان دیگر چاپ نمی‌شود. او توضیح داد: بیمه شدگان با کارت ملی یا برگه مشخصات دفترچه خود، خدمات الکترونیکی از مراکز درمانی اعم از […]

«امید قادری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با هدف اجرای نسخه نویسی الکترونیک و کاهش تدریجی کاربرد دفترچه کاغذی، از اول خرداد دفترچه‌های بیمه صندوق روستاییان دیگر چاپ نمی‌شود.

او توضیح داد: بیمه شدگان با کارت ملی یا برگه مشخصات دفترچه خود، خدمات الکترونیکی از مراکز درمانی اعم از بیمارستان، پارکلینک، داروخانه، مطب پزشکان، آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی طرف قرارداد این بیمه دریافت خواهند کرد.

قادری افزود: از ابتدای اردیبهشت چاپ دفترچه در صندوق بیمه سلامت همگانی را متوقف شد و از ابتدای خرداد در صندوق بیمه سلامت روستاییان و عشایر نیز متوقف و در نهایت از اول تیر ماه دفترچه سایر صندوق ها (کارکنان دولت، سایر اقشار و ایرانیان) نیز دیگر چاپ نمی‌شود.

وی با اشاره به الزام استقرار دولت الکترونیک و اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت ایران، آن را راهبرد اساسی جهت ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان تحت پوشش دانست و یادآور شد: کاهش کاربرد دفترچه در راستای ارائه خدمات مورد نیاز بیمه شدگان بصورت الکترونیک است که می‌تواند سبب تسریع ارتقای سطح رضایتمندی بیمه شدگان شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تاکید کرد: هم اکنون در این استان تعداد ۵۵۷ هزار نفر از روستاییان تحت پوشش بوده و دفترچه درمانی دارند.

بیمه سلامت کرمانشاه، یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر یعنی ۶۰ درصد از جمعیت استان را در قالب پنج صندوق بیمه‌ای شامل، «صندوق کارکنان دولت»، «صندوق روستاییان و عشایر»، «صندوق بیمه همگانی رایگان»، «صندوق ایرانیان» و «صندوق سایر اقشار» زیرپوشش دارد.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.