تیمی از کارشناسان کشاورزی و دانشمندان گیاه شناس صندوق جهانی طبیعت و شبکه حمایت بین المللی توسعه آفریقا، هشدار دادند که حدود ۸۶ درصد از گیاهان جهان در خطر انقراض قرار دارند که این امر می تواند تبعاتی جدی در پی داشته باشد. به گزارش چویر نیوز به نقل از سیناپرس، یافته های جدید کارشناسان […]

تیمی از کارشناسان کشاورزی و دانشمندان گیاه شناس صندوق جهانی طبیعت و شبکه حمایت بین المللی توسعه آفریقا، هشدار دادند که حدود ۸۶ درصد از گیاهان جهان در خطر انقراض قرار دارند که این امر می تواند تبعاتی جدی در پی داشته باشد.

به گزارش چویر نیوز به نقل از سیناپرس، یافته های جدید کارشناسان نشان می دهد ۲۴ هزار گونه گیاهی از مجموع ۲۸ هزار گونه موجود در جهان در خطر انقراض هستند و این موضوع عمدتا به دلیل فعالیت های انسانی و به ویژه کشاورزی است.
تحلیلگران، در یک سند سیاستی که توسط صندوق جهانی طبیعت منتشر شد، اظهار داشتند که اگر یک برنامه اقدام راهبردی و اصلاحی فوری در این رابطه اجرا نشود، اوضاع می ‌تواند بدتر شود زیرا جمعیت جهان به سرعت در حال رشد بوده و ابن موضوع همچنان تهدیدی بزرگ برای تنوع زیستی محسوب می شود.
دبیر اجرایی صندوق جهانی طبیعت، در این رابطه گفت کشاورزی برای ریشه کنی گرسنگی و سوءتغذیه در سطح جهان بسیار حیاتی است اما در عین حال اثرات آن بر از دست دادن تنوع زیستی نگران کننده بوده و نباید کم اهمیت جلوه داده شود.
وی در ادامه توضیحاتش گفت: رشد کشاورزی همراه با افزایش بی ‌سابقه جمعیت، سهم بزرگی در از دست دادن تنوع زیستی در در سراسر جهان دارد. جنگل‌ ها و سایر اکوسیستم ‌ها به زمین کشاورزی تبدیل می ‌شوند و این موضوع تهدیدی جدید برای زیستگاه‌ ها به شمار می ‌رود و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری را در خطر انقراض قرار داده است. افزایش تقاضا برای مواد غذایی، سوخت و فیبر ناشی از رشد بی‌ سابقه جمعیت انسانی، باعث افزایش سطح زمین های زیر کشت شده است.
به گفته صندوق جهانی طبیعت، برای حل چالش‌های فراوان این حوزه، نیاز به گنجاندن ۲۰۳۰ نقطه عطف در چارچوب جهانی تنوع زیستی پس از سال ۲۰۲۰ وجود دارد.
مدیر صندوق جهانی طبیعت خاطر نشان کرد که این طرح ها باید قابل انتقال بوده و نتایج دستاورد هایی را که قبل از دستیابی به معکوس کردن تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ و دستیابی به چشم انداز ۲۰۵۰ مورد نیاز است، تعریف کند.
در نهایت باید به این موضوع تاکید کرد که گیاهان نقش اصلی و بسیار مهمی در اکوسیستم های مختلف جهان دارند و انقراض گونه های گیاهی به طور مستقیم بر زندگی حشرات، سایر حیوانات و در نهایت انسان تاثیر داشته و دولت ها باید به طور جدی از نابودی گونه های گیاهی جلوگیری کنند.