دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از سازش در ۹۹۸ پرونده در دادسرای استان تنها طی یک ماه خبرداد. شهرام کرمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در ایجاد سازش در پرونده ها، اظهارکرد: در این راستا، این رویکرد در دادسرای کرمانشاه هم طی یکی دوسال گذشته بصورت جدی در دستور کار […]

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از سازش در ۹۹۸ پرونده در دادسرای استان تنها طی یک ماه خبرداد.

شهرام کرمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در ایجاد سازش در پرونده ها، اظهارکرد: در این راستا، این رویکرد در دادسرای کرمانشاه هم طی یکی دوسال گذشته بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: براین اساس، تنها طی آبان ماه حدود ۹۹۸ پرونده در دادسرای کرمانشاه با سازش ختم شده است که رقم قابل توجهی است.

دادستان کرمانشاه ادامه داد: تعداد کل پرونده هایی که در این ماه در دادسرای کرمانشاه مورد رسیدگی و ختم شده است، ۹۳۳۷ پرونده بوده که از این تعداد ۹۹۸ فقره به سازش رسیده است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۹۳۳۷ پرونده ای که در این ماه ختم شده، ۴۸۹ پرونده مانده از ماه های گذشته بوده است، گفت: در ماه آبان جمعا ۸۸۴۸ پرونده به دادسرای کرمانشاه وارد شده است.