مهندس ابراهیم دارایی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در سال زراعی گذشته سطح زیرکشت گوجه فرنگی در شهرستان کرمانشاه۴۸۰۰ هکتار بوده که از این سطح بیش از۳۱۲ هزارتن گوجه فرنگی تولید شده است و در سال زراعی جاری این سطح به ۲۵۰۰ هکتار رسیده و پیش بینی می شود از این سطح بالغ […]

مهندس ابراهیم دارایی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در سال زراعی گذشته سطح زیرکشت گوجه فرنگی در شهرستان کرمانشاه۴۸۰۰ هکتار بوده که از این سطح بیش از۳۱۲ هزارتن گوجه فرنگی تولید شده است و در سال زراعی جاری این سطح به ۲۵۰۰ هکتار رسیده و پیش بینی می شود از این سطح بالغ بر ۱۶۲ هزارتن محصول گوجه فرنگی برداشت گردد.

نامبرده خاطر نشان ساخت: با کاشت آرمانی این محصول و رعایت نکات فنی، میانگین عملکرد گوجه فرنگی در این شهرستان ۶۵ تن در هکتار برآورد می گردد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم سبزی و صیفی است بطوریکه پس از سیب زمینی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد و بیشترین سطح کاشت محصول گوجه فرنگی به ترتیب به دهستان های الهیارخانی، کوزران، چقانرگس، سراب نیلوفر، بیلوار و میاندربند اختصاص دارد که ازکیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

دارایی افزود: نیاز به آب فراوان در تولید گوجه فرنگی از مشکلات این محصول زراعی می باشد و مصرف آب در گوجه فرنگی در حدود ۱۵ هزار متر مکعب در هکتار است که همین نیاز بالای آبی ایجاب می نماید که کشاورزان عزیز نسبت به رعایت الگویی کشت و قراردادن محصولات با نیاز آبی کم در زراعت خویش اقدام نمایند.