آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی مبحث چالشی چندین ساله و گسترده‌ کشاورزی ماست. بررسی های کارشناسی و تجربیات میدانی نشان می دهد که دلایل شاخص روی آوردن کشاورزان به آتش زدن کاه و کلش در مزارع گندم، جو و سایر محصولات مشابه، موارد ذیل می باشد  ۱. کمک به کنترل بخشی از آفات نباتی ۲. […]

آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی مبحث چالشی چندین ساله و گسترده‌ کشاورزی ماست. بررسی های کارشناسی و تجربیات میدانی نشان می دهد که دلایل شاخص روی آوردن کشاورزان به آتش زدن کاه و کلش در مزارع گندم، جو و سایر محصولات مشابه، موارد ذیل می باشد

 ۱. کمک به کنترل بخشی از آفات نباتی

۲. کمک به پاکسازی زمین از علف‌های هرز

۳. پاک شدن سریع زمین از بقایای گیاهی قبل

۴. آسان شدن عملیات شخم زدن زمین برای آماده سازی زمین

۵. کاهش زمان انتظار برای انجام کشت دوم

در کشورهای دارای کشاورزی مدرن و صنعتی بر خلاف کشورهای دیگر از جمله ایران، به علت خطرات ناشی از سوزاندن زمین برای انسان، کشاورزی، خاک، مناطق مسکونی و محیط زیست، دولت ها و نهادهای مسئول با هدف ایجاد محدودیت، مدیریت و نظارت بهتر، برای انجام عمل سوزاندن بقایای کشاورزی، اخذ مجوز از سوی کشاورزان از دولت الزامی است و تنها در موارد محدود انجام می شود.

این آتش سوزی‌ها علاوه بر ارائه چهره نازیبایی ازطبیعت، باعث بروز مشکلات و عوارض مختلف زیست محیطی برای مردم، کشاورزی و اکوسیستم منطقه می شود.

از سایر عوارض و پیامدهای منفی آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. تحمیل ناخواسته خسارات مالی و اقتصادی به مزارع همسایه، مناطق مسکونی، تاسیسات شهری

۲. تحمیل اثرات نامطلوب بر کیفیت خاک و آب و هوا

۳. کاهش عملکرد زمین و بازده محصول در طولانی مدت

۴. کمک به افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو

۵. آسیب به زیرساخت های کشاورزی و تاسیسات آبیاری نوین در منطقه دیم

۶. نابودی بخش قابل توجه ای از مواد آلی خاک

۷. تضعیف توان عملکردی خاک، جذب عناصر غذایی توسط ریشه و افزایش مصرف انواع کودهای شیمیایی

۸. کاهش ظرفیت نگهداری آب توسط خاک و کاهش راندمان در مدیریت آب

۹. کاهش نفوذپذیری خاک و کاهش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک

۱۰. تخریب بافت و ساختمان خاک و افزایش فرسایش خاک

۱۱. نابودی بخشی از علوفه و خوراک مورد نیاز دام ها

۱۲. کاهش بازده اقتصادی کشاورزی، کاهش درآمد کشاورز و کاهش میزان تولید

۱۳. تهدید امنیت غذایی جامعه و کشاورزی ارگانیک

۱۴. عوارض مختلف زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی

۱۵. مضررات مختلف در حوزه سلامت

توجه به مضرات، آسیب ها و عوارض پرهزینه و در بسیاری از موارد غیرقابل جبران سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی، ضرورت پرداختن جدی و جامع به این موضوع را بیش از پیش متذکر می گردد.

  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه