ناجی ناجیان غریق باشید کرونا؛ صرفا یک بیماری و یا اپیدمی نیست بلکه پدیده اجتماعی فراگیری است که به یکباره تمامی دنیا را فراگرفت. این پدیده اجتماعی بخش های گوناگون جامعه را مورد هجوم قرار داده و آنها را با آسیب جدی مواجه نمود. از جمله بخش هایی که در این برحه بیشترین آسیب را […]

ناجی ناجیان غریق باشید
کرونا؛ صرفا یک بیماری و یا اپیدمی نیست بلکه پدیده اجتماعی فراگیری است که به یکباره تمامی دنیا را فراگرفت. این پدیده اجتماعی بخش های گوناگون جامعه را مورد هجوم قرار داده و آنها را با آسیب جدی مواجه نمود.
از جمله بخش هایی که در این برحه بیشترین آسیب را متحمل گردید، چرخه ی اقتصادی جامعه بود که با شیوع کرونا دچار شوک و وقفه ای طولانی گردید. شرایط بغرنج بوجود آمده هرچند کلیه مشاغل را دربر گرفت اما برخی شغل ها در پی تعطیلی کامل چند ماهه تا مرز نابودی پیش رفتند، بنحوی که افراد زیادی از کار بیکار شده وخانواده های آنها در تامین نیازهای روزمره خود با مشکلات جدی مواجه گردیدند.
یکی از شغل های آسیب دیده از کرونا ناجیان غریق بودند که با تعطیلی ناگزیراستخرها در شش ماهه اخیر نه تنها شغل خود را ازدست دادند که با مشکلات عدیده ناشی از بیکاری نیز مواجه گردیدند.
قشری که تا پیش از این حافظ سلامت و تندرستی شناگران بودند و امنیت خاطر را به خانواده هایشان هدیه می دادند، این روزها بسان غریقی هستند نیازمند ناجی تا هدیه بخش امنیت خاطر به این افراد و خانواده هایشان در شرایط دشوار امروزی باشند.
با شرایط بوجود آمده انتظار می رود مسئولین برای رفع مشکلات ناجیان غریق و دیگر مشاغلی که با تعطیلی کامل مواجه شده اند، چاره ای راه گشا بیاندیشند.
م . بستار