فرمانده انتظامي استان بر هم افزايي و تعامل ميان پليس و آموزش و پرورش تاکيد کرد و گفت : اين تعامل و هم افزايي قطعا منجر به کاهش معنادار آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع بسياري جرائم خواهد شد .

فرمانده انتظامي استان بر هم افزايي و تعامل ميان پليس و آموزش و پرورش تاکيد کرد و گفت : اين تعامل و هم افزايي قطعا منجر به کاهش معنادار آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع بسياري جرائم خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار “مهدي حاجيان” در حاشيه امضاي تفاهم نامه همکاري با آموزش و پرورش اظهار داشت: امروز کرمانشاه از بسياري آسيب هاي اجتماعي نظير سرقت، اعتياد، مواد مخدر و حاشيه نشيني تعداد زيادي از شهروندانش رنج مي برد .

وي ادامه داد: يکي از آسيب هايي که کرمانشاه با آن روبروست وجود تعداد زيادي از معتادان متجاهر در سطح شهرها و روستاهاست به گونه اي که جمعيت اين افراد در استان به بيش از 4 هزار و 200 نفر مي رسد، افرادي که در وقوع سرقت هاي خرد تاثيرگذار هستند .

سردار حاجيان تصريح کرد: نکته قابل تامل که بايد به صورت جدي به آن توجه کرد اين است از جمعيت 4200 نفري معتادان متجاهر 70 درصد آن ها را افراد زير 30 سال تشکيل مي دهند .

رئيس پليس استان کرمانشاه يادآوري کرد: وقت آن فرا رسيده همه دستگاه هاي مسئول نظير پليس، آموزش و پرورش، استانداري، شهرداري، بهزيستي و … پاي کار آمده و به صورت ميداني و جدي به حل اين معضل و پيشگيري از جرائم بعدي بپردازند .

وي همچنين با اشاره به بازديدي که اخيرا از زندان مرکزي کرمانشاه داشته است، گفت: در اين بازديد حدود 5 ساعته با بسياري از زندانيان خصوصا جوانان 18 تا 22 ساله ديدار کردم و متوجه شدم اکثريت آن ها از مسير اشتباهي که خواسته يا ناخواسته پيموده بودند، سخت پشيمان و به دنبال جبران اشتباه خود هستند .

سردار حاجيان با تاکيد بر اينکه بسياري از افراد و جوانان زنداني قابل اصلاح هستند، گفت: مي توان با تدوين برنامه هاي اثرگذار و انجام کارهاي فرهنگي غني کمک کنيم افراد در بند به اصلاح امور رفتار خود پرداخته و پس از آزادي تبديل به افرادي مفيد براي جامعه شوند .

فرمانده انتظامي استان کرمانشاه، پليس و آموزش و پرورش را دو نهاد اثرگذار در کاهش آسيب هاي اجتماعي معرفي کرد و گفت: هر قدر تعامل آن ها با يکديگر قوي تر و اتحاد و انسجام بيشتري براي انجام کارهاي فرهنگي داشته باشند بدون شک شاهد کاهش معنادار آسيب هاي اجتماعي خواهيم بود .

وي امضاي تفاهم نامه با اداره کل اموزش و پرورش استان را گامي بلند در راستاي تحقق پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دانست و گفت: پليس حاضر است در مباحث مختلف از بحث هاي پيشگيرانه گرفته تا اصلاخ فرهنگ ترافکي به آموزش دانش آموزان بپردازد و حتي ان ها را در ماموريت هاي خود همراه کند .

سردار حاجيان در پايان گفت: دانش آموزان مي توانند کلانترياران خوبي براي پليس در محلات مختلف باشند و اميد مي رود اداره کل آموزش و پرورش زمينه همکاري هرچه گسترده تر آن ها را با پليس فراهم کند تا شاهد ارتقاء امنيت اجتماعي در جامعه و خصوصا حوالي مدارس و مراکز اموزشي باشيم.

  • منبع خبر : پایگاه خبری پلیس کرمانشاه