یکی از المان های توسعه مدرن مدیریت شهری در دنیا روی آوردن به دیپلماسی برای معرفی فرهنگ ها ، آداب ،رسوم،سنن و هر موضوعی که از آن به توان به عنوان ظرفیت استفاده کرد است.

یکی از المان های توسعه مدرن مدیریت شهری در دنیا روی آوردن به دیپلماسی برای معرفی فرهنگ ها ، آداب ،رسوم،سنن و هر موضوعی که از آن به توان به عنوان ظرفیت استفاده کرد است.
فرصتی که با پیوستن کرمانشاه به زنجیره شهرهای خلاق خوراک پدید آمد ، توانست علاوه بر کسب لقب جهانشهر برای کرمانشاه ، جغرافیای طبیعی ، تاریخ و فرهنگ این دیار را با معرفی تنوع فرهنگی و قومیتی به جهان معرفی کند.
با فعال شدن کرمانشاه در یک سال گدشته و برگزاری ۶ رویداد تخصصی و همچنین حضور درکنفرانس های مجازی اتفاقات جدیدی در حوزه دیپلماسی شهری بین کرمانشاه و شهرهای برجسته خلاق جهان در حال شکل گیری است.

گواه بر این مدعا ۱۱ دعوتنامه دریافت شده است که با احترام ویژه از حقیر و شهردار کرمانشاه و نیز سر آشپزان کرمانشاهی از کشورهای مختلف نظیر پرتقال، تایلند ، عربستان ، ماکائو و….بوده که جدای از اینکه به دلیل مشکلات عدیده نتوانستیم در بخشی از سفرها حضور پیدا کنیم ، اما موجب شده تاکنون چندیدن خوراک کرمانشاه را به بهترین وجه به همراه منش ایرانی _ اسلامی معرفی نموده و بسیاری از مقامات شهرهای مختلف رقبت مضاعفی برای حضور در کرمانشاه پیدا نموده اند.

به طور مثال در سفر چین، مدیر دفتر فرهنگی و ورزشی شهر شونده و گوانژو و همچنین شهردار سن آنتونیو با میل بسیار پیگیر حضور در کرمانشاه شدند یا همانطور که شاهد بودیم چند تن از مقامات شهری و محلی شهادت رئیس جمهور را به بنده و آقای شهردار تسلیت گفتند، شاید به ظاهر ساده باشد اما این توفیقات می تواند آغازی برای رونق صنعت گردشگری با تکیه بر دیپلماسی فرهنگی باشد.
ایمان درخشی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه

  • منبع خبر : چویر نیوز