چهارمین جلسه کمیته فنی مدیریت بحران استان کرمانشاه با دو دستور کار اسکان اضطراری و برگزاری مانور به ریاست افشین یگانه و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

چهارمین جلسه کمیته فنی مدیریت بحران استان کرمانشاه با دو دستور کار اسکان اضطراری و برگزاری مانور به ریاست افشین یگانه و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.
به گزارش چویرنیوز افشین یگانه مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود در حوزه مدیریت بحران کم اهمیت جلوه دادن مسئله بحران است، اظهار نمود: برای رفع این مشکل و در گام نخست دستگاه‌های متولی باید نسبت به برنامه‌ریزی لازم در حوزه‌های خود بر اساس برنامه ملی ابلاغ شده در سال ۱۴۰۱ اقدام جدی داشته باشند.
افشین یگانه افزود: در بحث اسکان اضطراری ضرورت دارد که شهرداری نسبت به جانمایی مکان های مناسب به منظور اسکان موقت در اسرع وقت اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را ارائه نماید.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در ادامه به مسئله مهم مانور پرداخت و گفت: اجرای مانور یکی دیگر از مسائل با اهمیت و مهم حوزه مدیریت بحران است و باید به سمت و سویی حرکت کرد که در مانورها به گونه‌ای عمل شود که گویی حادثه واقعی رخ داده است.
وی افزود: اگر در مانورها قوی عمل کنیم در واقعیت‌ها مدیریت بحران خوبی خواهیم داشت در همین راستا به منظور آمادگی و سنجش توانایی در برابر بحران‌ها اجرای یک مانور تا پیش از پایان سال جاری پیش بینی شده که طی جلسات متعددی قرار است ابعاد مختلف این مانور بررسی و مورد بحث قرار گیرد.

  • منبع خبر : چویر نیوز