محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه در یکی از سخنرانی های اخیر خود خطاب به منتقدین، مشکلات متعدد استان را میراثی از گذشتگان دانست که برای او به یادگار باقی مانده است. وی ربط دادن علت همه مشکلات را به دوران 7 ماهه مسئولیتش غیر منصفانه و به دور از واقعیت دانست!

محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه در یکی از سخنرانی های اخیر خود خطاب به منتقدین، مشکلات متعدد استان را میراثی از گذشتگان دانست که برای او به یادگار باقی مانده است. وی ربط دادن علت همه مشکلات را به دوران ۷ ماهه مسئولیتش غیر منصفانه و به دور از واقعیت دانست!
هرچند تحویل سکان هدایت استانی با انبوه مشکلات نافی مسئولیت ایشان در قبال مردم نیست، اما؛ ربط دادن بیکاری، فقر، فساد و دهها مشکل اقتصادی و اجتماعی دیگر به فردی که زمان زیادی از دوران مسئولیتش نگذشته هیچ مبنایی ندارد.
پس ما هم هم صدا با محمد طیب صحرایی می گوییم که، شرایط کنونی استان حاصل انباشت مشکلاتی است که استانداران پیشین هریک سهمی در بوجود آوردنش داشته اند!
ضمن آنکه علت عمده ی مشکلات استان به سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان دولت در ادوار مختلف باز گشته و مسائلی ملی می باشند لذا کلید حلشان هم در دست پایتخت نشینان می باشد.
اما به استاندار محترم و طرفداران ایشان یادآوری می شود که  از دید جامعه ی شهروندی میان استاندار این دولت و آن دولت تفاوتی وجود ندارد و همگی با هر رویه و عملکردی به نظام مرتبط می باشند، لذا از دید افکار عمومی این توپ گردانی در زمین این و آن غیر قابل توجیه و به نوعی پاس کاری سیاسی تلقی و تفسیر می گردد!
کلیت واحدی به نام ساختار سیاسی حاکم تحت نام هر دولتی، مسئول مستقیم شرایط جامعه(بدون در نظر گرفتن زمان بوجود آمدن مشکل) بوده و نمایندگانش در قامت استاندار باید پاسخگوی مشکلات و مطالبات مردم باشند.
محمد طیب صحرایی بداند که به زودی به جمع استانداران پیش از خود خواهد پیوست و شاید در صف انتظاری که استاندار بعدی او را برای مقصر بودن فرا بخواند!

  • منبع خبر : چویرنیوز